výlety z Jičína I   6.-14.8.2010

Matka Boží Bozkovská - Královna hor

Bozkov Bozkov


roku 1680 po okolí strašný zuřil mor, ubohý lid byl celý sklíčen a strachem zděšen, boskovská dědina jediná uchráněna byla, jako blesk přelítla zpráva tato vůkol po osadách, zbožný lid zprávou tou byl občerstven a do Boskova k Matičce Boží pospíchal, nikdo z těch, kdo pouť do Boskova vykonal se nerozstonal a za kteréž zde modleno bylo se uzdravovali, pak rána morová krajinu opustila docela, lid z vděčnosti slibem sebe i potomky své zavázal, každoročně k Matičce Boží do Boskova putovati v průvodech slavných

roku 1701 vyšel oheň na radnici, kteráž byla po strašném požáru roku 1691 i s ostatními domy dobrotivostí milostivé vrchnosti dostavena, zděsili se obyvatelé semilští a hrůzou lekali se, že jejich nové příbytky opět plamenem zničeny budou, v úzkosti dobrá myšlénka napadla jim: "ó Maria, Matičko Boží Boskovská pomoz", na památku zázračné této pomoci byla postavena roku 1717 na náměstí semilském na vysokém vkusném sloupci socha Panny Marie

zázraky v období druhého kostela 1555 až 1693 (první kostel byl vypálen Tábority): přenesení veškeré stavební hmoty přes noc z Roztok do Boskova, v červenci napadl na posvátném místě sníh v podobě kostela, milostná socha Matky Páně z prvního kostela byla nalezena neporušená, obyvatelstvo zdejší horské krajiny se nalézalo v bludech kacířských, zdálo se, že duch katolický nadobro vymizí ze srdcí horalů, Maria z nového kostela však přitahovala zbloudilé ovečky k sobě, duch katolický znovu mohutněl a vítězil zázračnou pomocí Matky Boží

Bozkov Bozkov


roku 1860 František Majšaidr, akademický malíř z Železného Brodu, opravoval malby lauretanských litanií, při přestavbě lešení zlomilo se pod malířem prkno a ten spadl z 9 metrů na dlažbu chrámovou, přivolaný lékař zašil kůži na lebu a třetího dne Majšaidr maloval obraz uzdravení nemocných oroduj za nás

7. ledna 1879 narazil do 9 letého Karla Hádka z Boskova chlapec na sáňkách, Karel se udeřil na hlavě, s křikem se vracel domů, lékař prohlásil zranění za nebezpečné, po třech nedělích požádal chlapec maminku o učesání, v tom vykřikl bolestí a pozbyl řeči, Tábor časem se nemohl ani na nohy postavit, matka se vroucně modlívala za uzdravení syna před milostným obrazem Panny Marie v boskovském kostele, v předvečer sv. Jana Nepomuckého se Karel doplazil ke svatojánské soše mezi ostatní mládež oslavující zpěvem a modlitbami památku tohoto světce, po skončení modliteb odnesli chlapce domů, po chvíli Karel požádal dědečka o hůl, vstal a postupně se rozchodil, druhého dne všichni chvátali do chrámu Páně poděkovat za navrácené zdraví, v létě, při pastvě krav měl mimovolné myšlenky jíti na Tábor (poutní místo u Lomnice nad Popelkou, kostel Proměnění Páně, obr. vpravo), měl i sny o tom jak tam nabude řeči, rodičům to napsal na tabulku křídou, ale pro polní práce nebyl na pouť čas, v poslední týden slavnosti táborské, v pátek po všech svatých, vyrazili a dali tam sloužit ještě téhož dne mši svatou, při návratu domů byl otec mrzut, nic to nebylo platné, matka pravila: "buď trpělivý, vždyť Panna Maria a sv. Jan také hned nevymohli chůzi, za dva za tři dny mu může Ježíšek dát řeči", otec nevrle odpověděl a šel dál napřed, po asi 100 krocích Karel sehnul hlavu matky a zašeptal: "maminko", Karel od toho času každoročně chodí na táborskou pouť, vždyť to Ježíškovi slíbil

volně kráceno dle knihy Pomněnky z Boskova čili dějiny a památnosti poutního chrámu Páně Navštívení Blahoslavené Panny Marie v Boskově, napsal P. Jan Kř. Štajnygr, vydáno v Praze 1894

Liberec, jméno Boží v kostele Povýšení sv. Kříže Český ráj


Liberec - jméno Boží v kostele Povýšení sv. Kříže, Český ráj - pohled na Trosky z Valdštejna

Valdštejn Valdštejn


zřícenina rodového hradu Albrechta z Valdštejna ze 13. stol., zde stojí kostel sv. Jana Nepomuckého s vyobrazením světce možná v podobě K. H. Máchy

Valdštejn Valdštejn


podobu Karla Hynka Máchy je možné porovnat zde

Veliš alej Jičín

Veliš
zřícenina hradu Veliš nad roklemi ve vyvřelině, alej v Jičíně směřuje do její jihovýchodní části, viz graf vlevo (výpočítané prodloužení aleje - zelená úsečka a vzorec, cestou přístupná část - elipsa vlevo, špatně přístupná východní část - elipsa vpravo)

Veliš Veliš

Veliš bunkr Veliš bunkr

Veliš Jan Křtitel křtí Ježíše, socha v Jičíně
poválečný bunkr pod hrademJan Křtitel křtí Ježíše, socha v Jičíně >>

zvonice Zebín chaloupky Železnice


zvonice Zebín, chalupa s výklenkem se soškou Panny Marie mezi okny v Železnici


část II       zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku