Sázava a okolí   10.-12.7.2010

Trucovna studánka Habrovka


když sv. Prokop oral s čertem, čert se vzpouzel, trucoval, po této události je pojmenovaná hospoda u obce Bělokozly, bohužel je asi 40 let zavřená


sv. Prokop žíznil u obce Čeřenice a tak odkryl habrovou holí pramen (obr. vpravo), hůl zapích do země a z té vyrostl mohutný strom, čeřenické habry zde rostou dodnes

Prokopův kámen Talmberk


na Křešickém potoce leží Prokopův kámen, na kterém má být otisk jeho těla, v obci Talmberk se nalézá zřícenina hradu z přelomu 13. a 14. století

Talmberk Votočnice


zřícenina hradu Talmberk z druhé strany a louka Votočnice, na které sv. Prokop s čertem při orbě Čertovy brázdy otáčeli pluh

výlety za pamětihodnostmi sv. Prokopa:   prastará cesta a zázračný obraz,   klášter, Vosovka, ostatky a kaplička pod Čertovou brázdou,   Chotouň a Čertova brázda,   příběh o čeledínovi Ondřejovi a kamenný kalich,   studánky a jeskyně,   lůžko,   Trucovna, Habrovka, kámen, Votočnice

zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku