25. výlet Institutu svatého Josefa
Lidice a okolí   13.11.2010
příprava a zaměřování souřadnic   26.6.2010,   25.10.2010 Lidice a děti

Lidice - hřbitov ukradené dítě i tyto děti mohly být na výletě s námi...

<< jedno dítě ale chybí, bylo ukradeno

10.6.1942 začalo důsledné vymazání obce Lidice z povrchu zemského i z map, obyvatelé byli zabiti či odvedeni do táborů, domy zbořeny až do základů, stromy vyrvány i s kořeny, potok posunut severněji, hroby zničeny, vše zoráno a oseto
na obrázku vlevo je zobrazen bývalý lidický hřbitov

Lidice - hrušeň Lidice - můstek


řádění nacistů unikla malá hrušeň, dnes velký strom na obr. vlevo a mostek mezi loukami

Lidice - mapa


Lidice rekonstrukce napozicovaná katastrální mapa starých Lidic do turistické mapy se čtverci GPS navigace S1942, kontrola správnosti byla provedena v terénu 26.6.2010 a doložena žlutými křížky (zdola nahoru: křižování potok silnice, odbočka cesty ze silnice, 2x škola č. p. 26, 2x kostel, lidická hrušeň, současná lávka, 2x Horákův statek), vzhledem k nesrovnalostem ohledně umístění Horákova statku a stodoly bylo měření opakováno 25.10.2010 se zpodrobněním problematické oblasti (zelené křížky), do mapy jsou modře zaneseny body sloužící k určení souřadnic pro nové vytyčení části starých Lidic (obr. vlevo)

stříkačka z Lidic hledané rohy staveb:

kostel sv. Martina, Pater Josef Štemberka, farář, 73 let, odmítl milost a připravoval zatčené na smrt, zastřelen v Lidicích

obecní společná sýpka

statek č.p. 18, pan Bohumil Studnička, 63 let, zastřelen v Lidicích
paní Pavla Studničková, 60 let, z koncentračního tábora v Ravennsbrücku se vrátila


bývalá kovárna č.p. 8, pan Štěpán Kotmel, sedlák, 38 let, zastřelen v Lidicích
paní Marie Kotmelová, 63 let, usmrcena v Osvětimi
pan Arnošt Dvořák, kočí, 46 let, zastřelen v Lidicích
pan František Hušák, kočí, 34 let, zastřelen v Lidicích
skrze objekty kovárny dnes protéká severně přesunutý potok

uvnitř trojúhelníku staveb se dodnes nalézá pozůstatek obecní studně a Lidická hrušeň

podklady jsou většinou převzaty z webových stránek Občanského sdružení Lidice, za připomínky a náměty děkuji předsedovi sdružení panu Antonínovi Nešporovi

Středokluky - sv. prokop Středokluky - kostel sv.


Středokluky, sv. Prokop a kostel, postavený nad pramenným rybníčkem, zasvěcený témuž světci

Buštěhrad, pranýř Buštěhrad, pivovar


Buštěhrad, zbytek pranýře z 18. století a pivovar funkční v letech 1497 - 1967   (též zde)střelnice Kobylisy       zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku