barokní pevnost Praha   1.5.2010

gotické opevnění Prahy bylo ve druhé polovině 17. a začátkem 18. století doplněno opevněním barokním

pevnost Praha - bašta sv. Maří Magdaleny pevnost Praha - bašta sv. Maří Magdaleny


bašta XIX sv. Maří Magdaleny (vlevo i vpravo), zeď ve vodě možná patřila k dnes již nezachované baště XX sv. Ignáce (obr. vlevo)

pevnost Praha - bašta sv. Tomáše pevnost Praha - bašta sv. Ludmily


bašta XVIII sv. Tomáše (vlevo) a XVII sv. Ludmily (vpravo),
Písecká (Bruská) brána z roku 1721 a bašta XVI sv. Jiří (níže)

pevnost Praha - Písecká brána pevnost Praha - bašta sv. Jiří


pevnost Praha - bašta sv. Václava


na místě bašty XV Všech svatých stojí ministerstvo národní obrany, zbytky bašty XIV sv. Václava, naproti Prašnému mostu, na staveništi tunelu Blanka

pevnost Praha - bašta sv. Benedikta pevnost Praha - Špitálská bašta


bašta XIII sv. Benedikta za dírou tunelu Blanka a Špitálská bašta VIII

pevnost Praha - bašta sv. Vojtěcha pevnost Praha - bašta sv. Vojtěcha

pevnost Praha - bašta sv. Vavřince

pevnost Praha - bašta sv. Vavřince


bašta VI sv. Vojtěcha, fortifikační prvek podobný panence na této baště, bašta V sv. Vavřince a obdobný prvek na této baště

jména všech i nezachovaných levobřežních bašt:
mapa I sv. Jana (stávala u dnešního mostu 1. máje na Malostranském nábřeží), II sv. Jakuba (u Újezda), III sv. Dominika (nad Újezdem), IV sv. Karla, V sv. Vavřince, VI sv. Vojtěcha, VII sv. Norberta, VIII Špitálská, IX Strahovská, X sv. Františka Borgia (sev. od ulice Hladkov), XI Kamenná, XII Panny Marie, XIII sv. Benedikta (za ministerstvem kultury), XIV sv. Václava (v prodloužení Prašného mostu), XV Všech svatých (v místech dnešního ministerstva národní obrany), XVI sv. Jiří (západně od Písecké brány), XVII sv. Ludmily (východně od Písecké brány, ulice na baště sv. Ludmily), XVIII sv. Tomáše (ulice na baště sv. Tomáše), XIX sv. Maří Magdaleny (v místech Kramářovy vily), XX sv. Ignáce (v místech sadu na Klárově)

pevnost Praha - Hladová zeď pevnost Praha - Hladová zeď


ve svahu Petřína se barokní opevnění nezachovalo, navazuje na gotické opevnění, na Hladovou zeď

související výlety:   Vyšehrad I  II   Terezín   Josefov


zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku