velký vandr po smírčích křížích a minerálních pramenech Polabí zakončený 22. výletem Institutu svatého Josefa
I/3   16.-24.4.2010

smírčí kříž Horní Černůtky minerální pramen Káranice << Horní Černůtky, 76 x 36 cm, chasníka zle pomačkala bříza, když ji nesl domů a upadl, dle beletristického zpracování sochaře Preclíka šlo o vraždu děvčete provedenou mládencem, kterému se v noci zjevovaly části jejího těla


Káranice, minerální pramen polabské kyselky (obr. vpravo výše)
Velký Osek, pramen chutnější kyselky (obr. vlevo níže)

minerální pramen Velký Osek Kristus Poděbrady

vodočet na denundačním mostě Poděbrady

Havířský kostelík Poděbrady


Poděbrady, Havířský kostelík stojí za mostem přes Labe v místech popravy vůdců vzbouřených kutnohorských havířů roku 1496 (obr. vpravo výše), v místech studně vyvěral železitý pramen nazývaný krvavý (obr. vlevo níže), povodňový vodočet na inundačním mostě (obr. vlevo výše) a Kristus na kříži u mostu (obr. vpravo ještě výše)

podle pověsti krev při popravě zkropila větev dubu, která od té doby měla plody připomínající bezhlavá těla v kápích, několik žaludů je prý uloženo v poděbradském muzeu

studna původně se železitou vodou Poděbrady Zámecký minerální pramen Poděbrady


první minerální pramen Poděbrad objevil proutkař Bülow na nádvoří zámku roku 1905 v hloubce 96,7 m >>

společné foto Poděbrady

minerální pramen Libenský Poděbrady špitál Poděbrady


pramen Libenský je dosud uzavřen, sezóna v Poděbradech začíná až 1. 5. (obr. vlevo výše) špitál z roku 1444, ještě v 17. století zde žily chudé stařeny, které měly za povinnost modlit se za zdraví habsburského rodu (obr. vpravo výše)

Riegrův minerální pramen Poděbrady Trnkův minerální pramen Poděbrady


pramen Trnka u nádraží ČD (obr. výše) a Riegrův pramen (obr. vlevo), po Elišce již není ani památky a ani ve funkčních pramenech není voda z původních zdrajů, ale je sem přiváděna potrubím od Pátku

I/1   I/2   I/3       II/1   II/2       fotky od Karla Šimka    související výlet 1  2zpět na minulou stránku    zpět na úvodní stránku