velký vandr po smírčích křížích   I/2   16.-24.4.2010

Hajnice Ferdinandov

Hajnice a Ferdinandov

Kuks - lázeňský pramen smírčí kříž Heřmanice nad Labem


vodní zdroj lázní Kuks a skoro metr vysoký smírčí kříž u obce Hěřmanice nad Labem,
dle Preclíka zabila matka svou dcerku proto, že jejímu milému vadil její pláč a bála se, že ji opustí, pod tíhou výčitek svědomí se pak utopila v Labi

smírčí kříž Rožnov zvonička Velichovky

Rožnov, 163 x 56 cm, smírčí kříž, dle [1] zde zabil barvíř žida pro peníze, ten před uškrcením řekl "ptáci tě prozradí", barvíř se s penězi vrátil do Rožnovské hospody a objednal si párek křepelek, když jednu rozřízl byla krvavá a nechal je dopéci, když se úkaz opakoval hrdlo se mu sevřelo, vzpomněl si že křepelka je pták                         zvonička Velichovky

smírčí kříž Velichovky smírčí kříž Hustířany


smírčí kříže

<< Velichovky
120 x 104 cm

Hustířany >>
81 x 60 cm
zde ušlapal býk slabou holku

Dubenec smírčí kříž Doubravice


Dubenec (vlevo výše a níže), smírčí kříž s krejčovskými nůžkami, 95 x 92 cm, před hřbitovem u Doubravice, dle [2] šlo o rvačku řeznického a krejčovského tovaryše, která skončila vzájemnou smrtí, dle [1] jde o kříž krejčího, který se rád oblékal, takže vypadal jako boháč, čtveřice cizích návštěvníků hostince si jej vyhlédla a když šel na dvorek odešli s ním, řezník byl upozorněn, že se mu jeho věrný kamarád nějak dlouho nevrací, vyšel také na dvorek a slyšel volání o pomoc, vyběhl , krejčí ještě dýchal a prosil řezníka o pomstu, řezník se rozběhl pro pomoc, ale byl cizími návštěvníky dostižen a při rvačce zabit (obr. vpravo výše)

Dubenec hrob Doubravice


hrob vojáka z 1. světové války, jehož náhrobek vyjadřuje jeho věrnost blahoslavenému císaři Karlovi I. i po smrti >>

smírčí kříž Zábřezí smírčí kříže Zábřezí


smírčí kříž zabitého řezníka 119 x 101 cm stojící východně od Zábřezí, příběh viz Doubravice (obr. vlevo výše),
tři smírčí kříže 77 x 58, 69 x 53 a 37 x 45 cm stojící uvnitř obce Zábřezí, neoblíbený konšel dostal v hospodě facku, vrátil ji, ale to neměl dělat, sesypala se na něj půlka vesnice a skončolo to křížem, další patří cizímu člověkovi, klepal v noci na vrata statku, hluchý sedlák myslel, že to je zloděj a uhodil ho palicí na prasata, třetí kříž patří husarovi, který spadl s koně (obr. vpravo výše)

smírčí kříž Sedlec u pomníkusmírčí kříž Chloumeksmírčí kříž Sedlec u hasičárny

smírčí kříže na obdélných deskách s nízkým reliéfem bodných zbraní, výška 70 cm, obec Sedlec, ten vlevo stojí u pomníku padlých směrem na Miřejov a ten vpravo u hasičárny směrem na Vřešťov, to jsou také obce odkud byli chasníci, kteří se poprali o děvče z této vsi, zemřeli ubodáni několik desítek kroků od sebe [1]
kříž na obrázku uprostřed, 55 x 42 cm, Chloumek, byl postaven v místech, kde se dva konští handlíři nepohodli při prodeji koně a jeden v hádce zabil druhého [2]

smírčí kříž Třebověticesmírčí kříž Třebověticesmírčí kříž Třebověticesmírčí kříž Třebovětice

4 smírčí kříže, 65 x 37, 65 x 55, 62 x 68, 89 x 66 cm, Třebovětice, stávalo jich zde 7, otec nechtěl dát dceru mladšímu lesníkovi, chtěl aby byla hospodyní na velkém gruntě a tak se milenci po hádce rozešli, lesník přísahal pomstu a ztratil se z kraje, kočáry se svatebčany vyjely, když se ozvaly dva výstřely z bambitek, koně se splašili a kočáry převrhly, vklínily do sebe a koně je smýkali, na silnici zůstalo ležet 7 mrtvých, nevěsta i ženich měli prostřelené srdce [1], 2 kilometry severně Na horách je ještě jeden kříž, stojí tam co se milenci poprvé políbili, ten jsem ale nenašel

použitá literatura:
[1] Vladimír Preclík, Smírčí kameny, Československý spisovatel, Praha 1990
[2] Kamenné kříže Čech a Moravy, Argo 1997

I/1   I/2   I/3       II/1   II/2       zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku