pevnost Josefov a smírčí kříže   I/1   16.-24.4.2010

smírčí kříž Josefov park jedna ze studní pevnosti Josefov


jedna ze studní pevnosti Josefov
<< smírčí kříž s kopím a sekerou v parku u Labe
122 x 76 cm

jeden ze vstupů do podzemí pevnosti Josefov smírčí kříž v pevnosti Josefov


vstup do podzemí pevnosti pod shromaždištěm,
smírčí kříž 70 x 55 cm se sekerou na náměstí ve křoví, dle [1] patří důstojníkovi daguerrotypistovi, na kterého se domluvily jeho milenky a zabili jej >>

kostel pevnosti Josefov krytá cesta pevnosti Josefov


průchod traverzu na kryté cestě, pohled ze shromaždiště XXX (výše), pevnostní kostel Nanebevstoupení Páně s letopočtem 1805 (vlevo) a podzemí pevnosti (3x obr. níže)

podzemí pevnosti Josefov kanál vpříkopu pevnosti Josefov

pevnost Josefov podzemí pevnosti Josefov


zbytek ravelinu XVII (obr. vpravo výše)

lotrovský kříž Čáslavky smírčí kříž Chvalkovice nad lomem


lotrovský kříž 1,5 km severozápadně od obce Čáslavky, zde byl zabit rolník svým sousedem při rozhraničování pozemků, 40 x 45 cm [2] (obr. výše)


smírčí kříž 75 x 35 cm, Chvalkovice, severně od obce nad lůmkem (obr. vpravo výše)

smírčí kříž Chvalkovice v obci pamětní deska na Vladimíra Preclíka


pamětní deska autora knihy [1] Smírčí kameny, Československý spisovatel Praha 1990,
<< smírčí kříž 95 x 55 cm, Chvalkovice, v obci, přemístěn a obrácen lasou do silnice

Vladimír Preclík

smírčí kříž Miskolezy smírčí kříž Střeziměřice
<< smírčí kříž s mečem, 100 x 73 cm, Miskolezy, dle sdělení v obci pán zabil poddaného

smírčí kříž s vrypem kuše 70 x 55 cm, Střeziměřice >>

smírčí kříž Hořičky smírčí kříž Komárov

smírčí kříž s obrysem kuše, 75 x 60 cm, stojící při silnici mezi obcemi Hořičky a Brzice
(obr. vlevo výše)
smírčí kříž 62 x 75 cm, Komárov, loupežníci zde přepadli kupce [2] (obr. vpravo výše)

Mravenčí Domky Mravenčí Domky


malebná osada Mravenčí Domky

použitá literatura:
[2] Kamenné kříže Čech a Moravy, Argo 1997

I/1   I/2   I/3       II/1   II/2       zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku