Mšeno a Mělník   9.-11.4.2010

Vrbodol skalní byt Kočičina

Vrbodol

skalní byt Kočičina


skalní útvary na severním přístupu do rokle Vrbodol a bývalý skalní byt v Kočičině

kaplička - Mšeno jeskyňka - Mšeno

kaplička a jeskyňka u obce Mšeno

schody - Mšeno kříž u hájovny Na Rovinách

schody u Mšena a kříž u hájovny Na Rovinách

Prolezovačky

Prolezovačky, selektivní zvětrávání pískovců

Obraznice Obraznice


roku 1639, když Švédové dorazili do Mšena domnívali se, že jiné vojsko zde před nimi již bylo a město vydrancovalo, obyvatelé i s dobytkem a majetkem se však skrývali ve skalách u Romanova, i z kostela a zámku obrazy a cennosti ukryli, jednou ze skrýší byla jeskyně Máří Magdalény, později nazvaná Obraznice (2x obr. výše)

zvonice - Mělník plavební kanál - Mělník


plavební kanál ústící do Labe jižně od Mělníka

<< Mělník, zvonice u kostela sv. Ludmily

vinice sv. Ludmily - Mělník vinice sv. Ludmily - Mělník


Mělník, vinice sv. Ludmily, zámek a kostel sv. Petra a Pavla

Mělník též zde       zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku