Kladno - Dejvice                   Wejhybka - Bruska
aneb rozjímání podle jízdního řádu   28.3.2010

stavědlo I - Kladno pumpa 2 - Kladno


stavědlo 1 a tři historické pumpy pro plnění vody do parních lokomotiv na nádraží v Kladně

pumpa 3 - Kladno pumpa 1 - Kladno

stavědlo 2 - Unhošť stavědlo 1 - Unhošť

Hájek

Roku 1589 vysazuje Gothard Florián Žďárský les Hájek (obr. výše), do lesa se nastěhovalo ptactvo, které škodilo na polnostech i úrodě, jednoho dne přišlo ledobití a ptactvo utlouklo. Nové ptactvo již neškodilo, lauda alauda Mariam volávali ctitelé Matky Boží při zjevu a zpěvu skřivánka po dlouhé době. Gothardův vnuk roku 1622 vykonal pouť do Lorety a o rok později začal stavět v Hájku loretánskou kapli, za rok byla dostavěna a krátce na to se mu narodil syn, kterého si stavbou se svojí ženou vyprosili. Následuje mnoho uzdravení připisovaných Panně Marii. U kaple nebyla voda a kopání studny dopadlo neúspěšně, 8.9.1662 na den narození Panny Marie se na jednom místě ukázala čistá voda a tam byla studnice vykopána. Podrobnější popis: Hájek I

stavědlo 2 - Jeneč stavědlo 1 - Jeneč

stavědlo 2 - Hostivice stavědlo 2 - Hostivice


jízdní řád 1918/19 protektorátní kilometráž


pumpa 2 - Hostivice pumpa 1 - Hostivice jízdní řád 1918/19 a protektorátní kilometráž,
kilometráž 2010:   0, 2, 6, 10, zast. Liboc není, 13, 17, 21, 24, 27, 31, jako by se trať prodloužila

<< pumpy Hostivice

Původně románský kostel sv. Jakuba Většího v Hostivici (obr. vlevo níže).

Když farizej Josiáš apoštola zatýkal hodil mu kolem krku provaz. Cestou na popraviště šli kolem domu, u kterého seděl nemocný dnou a prosil Jakuba o pomoc. Odsouzený řekl: "Ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, vstaň zdráv a chval svého Spasitele". Zázrak Josiáše obrátil, na popravišti prosil Jakuba za odpuštění, byli popraveni společně stětím.

Rytíř na koni stál poblíž přístavu s lodí, ve které přivezli ostatky sv. Jakuba do Španělska. Když kůň uviděl třpyt, který dopadal z hvězd na apoštola skočil vyděšený i s jezdcem do hlubiny. Rytíře zachránili vytažením na palubu, jeho tělo bylo pokryto svatojakubskými mušlemi. Sv. Jakub je vzýván jako patron poutníků.

sv. Jakub - Hostivice klášter - Řepy


V klášteře v Řepích (obr. vpravo výše) skončil svůj život v roce 1879 Václav Babinský, lotr mexický. Loupežník, který okrádané i usmrcoval se v žaláři obrátil a zde byl ubytován.
Podrobnější popis:   Řepy   Louštín

Kostel Panny Marie Vítězné (obr. vlevo níže) vznikl rozšířením původní kaple s ostatky padlých vojáků po bitvě na Bílé Hoře. Na hlavním oltáři se nalézá kopie obrazu Panny Marie Strakonické, který ukazovali kněží císařskému vojsku a katolické lize před bivou. Na obraze měla Panna Maria vypíchané oči. Vítězným bojovým heslem bylo a je "Sancta Maria".
Podrobnější popis:   Bílá Hora

Panna Maria Vítězná - Bílá Hora výklenková kaple cestou na Hájek


V letech 1720-26 byla pražská Loreta propojena s Loretou v Hájku poutní cestou s 20 výklenkovými kaplemi, z vlaku zahlédneme kapli č. 10. >>
Podrobnější popis:   Hájek II   III

sv. Fabián a Šebestián - Liboc sv. Václav - Dejvice


Kostel mučedníků sv. Fabiána a Šebestiána (obr. vlevo výše) postavený dle Hájka na místě kde pohanský Vršovec Hradoboj zabil roku 992 kněze Prostivoje.

Sv. Šebestián byl důstojníkem císaře Diokleciána, měl klíče od žalářů kde utěšoval vězněné křesťany a pomáhal jim. Když se jeho víra prozradila byl přivázán ke stromu a vydán lučištníkům. Po uzdravení vyčítal Diokleciánovi pronásledování křesťanů, ten myslel, že vidí přízrak mrtvého, po zjištění, že Šebestián přežil, byl roku 288 ubit kyji a sochory a vhozen do městské stoky.

Kostel sv. Václava (obr. vpravo výše). Svatý Václav časně ráno vstal a šel do chrámu jako obvykle na jitřní, vrazi již na něho čekali a Boleslav vyrazil za ním z hradu, svatý Václav slyšel kroky, otočil se a poděkoval bratrovi za hostinu. Boleslav řekl: "Lepší ti dnes hostinu připravím" a udeřil Václava mečem. Václav mu meč vyrval z ruky, vytkl mu neobratnost, meč vrátil a chtěl vejít do chrámu. V tom přiběhli vrazi a pobodali světce pikami a meči.

koleje u sv. Václava

Cestu okolo kostela sv. Václava (5,5 - 5,7 km trati) každý pozná, při větší rychlosti z kopce pérování prvního vagónu nestačí, naráží natvrdo do zvlněných kolejnic (foto 6.6.2012, nejedná se o klam způsobený horkým vzduchem, teplota byla 21°C, zataženo, mrholení).
Svatý Václave oroduj za nás!

sv. Norbert - Střešovice sv. Vít - Hradčany


Kostel sv. Norberta (obr. vlevo výše). Světec byl omráčen roku 1115 bleskem při letní bouřce na koni, což změnilo v okamžiku jeho život v kajícníka.

Katedrála sv. Víta (obr. vpravo výše). Světec byl v 7 letech za Diokleciánova pronásledování křesťanů se svými vychovateli vařen v kotli s olejem, předhozen lvům a nakonec popraven.

data pořízení snímků 1: 24.4.09, 2-3: 31.3.10, 4: 8.3.09, 5-11: 28.3.10, 14-15: 7.4.10, 16: 28.3.10,
17-19: 19.3.10, 20: 28.10.09, 21: 31.3.10, 22: 6.6.12, 23-24: 29.3.10

zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku