Praha - Malá Chuchle, Slivenec, Velká Chuchle   30.1.2010

kostel sv. Jana Nepomuckého kostel Narození Panny Marie << kostel stojící z jedné strany nad Malou a z druhé nad Velkou Chuchlí postavený 1729 polským šlechticem, který tímto poděkoval Bohu za vrácené zdraví ve zdejších lázních, jelikož sv. Jan Nepomucký tudy často putoval k obrazu Panny Marie Zbraslavské, do kostela sv. Jakuba Většího, je zasvěcen tomuto světci

kostel Narození Panny Marie v osmdesátých letech minulého století jsem tudy občas procházel, jednoho dne jsem si všiml, že je klika kostela omotána řetězem bez zámku, řetěz jsem odmotal a vstoupil, oltářní obraz byl překryt velkým papírem s namalovaným kostlivcem ukřižovaným lebkou dolů

zápis kanovníka vyšehradského týkající se Malé Chuchle:
"Roku od narození Páně 1132 dne 14. ledna ukázala se na severním nebi rozličná rudá znamení. Dne 19. ledna dlel pan biskup Menhart ve vsi Chuchli a jednoho dne za soumraku stal se div neslýchaný a velmi hrozný. Když totiž, zmožen jsa již dřímotou, vstoupil na lože a jeho sluhové stáli u něho, najednou zazněl jim v sluch strašný hřmot, jako by vycházel z jeskyně a blížil se k jeho domu. Sluhové, tím postrašeni, utekli a pána samotného tam nechali. On, nevěda si rady, seskočil s lůžka a jako u vidění se přitiskl ke zdi u komína. A hle! Úžasně veliký kus skály, valící se s hory, porazil dvě zdi i lože biskupovo a tam se zastavil. Tak vyvázl biskup bez úrazu. Amen"

kostel Narození Panny Marie z roku 1774, vybudovaný na místě původního kostela v Malé Chuchli, neoddělitelně patřil k lázeňským budovám, které zde byly v provozu od roku 1729 (2x obr. vpravo)

léčivý pramen Daněk


léčivý pramen Panny Marie nad Čertovou strouhou nad Malou Chuchlí a daněk skvrnitý, Dama dama

Daněk kaplička Panny Marie


jiné zbarvení daňka a kaplička Panny Marie nad léčivým pramenem

meteoradar Libuš Daněk


věž s radarem na meteorologické stanici Praha - Libuš (pohled od kostela sv. Jana)

hostinec U Žilinů sklad trhavin


oběd ve Slivenci, hostinec s nápisem "Václav Matěj Žilina" provozovaný od roku 1868, usedlost postavena 1703

Pacoldova vápenka
dolomitický vápenec byl ve Velké Chuchli dobýván v lomech i hlubinným způsobem, v jedné ze štol je umístěn sklad trhavin

hornické domky


Velká Chuchle - technická památka Pacoldova vápenka provozovaná od konce 19. století do 40. let 20. století a domky horníků

Malá Chuchle později      zpět na minulou stránku      zpět na úvodní stránku