Hradišťko   28.11.2009

soutok Sázavy s Vltavou

schody k soutoku Sázavy s Vltavou z Hradišťka procházíme skrze valy k řemeslnické a obchodní osadě Sekanka a dále pokračujeme po schodech dolů k soutoku řek Sázava (na obr. výše přitéká zprava) a Vltava (zleva)

valy za obcí Hradišťko směrem na Sekanku

zámeček Hradišťko, dnes obecní úřad kaple křížové cesty zezadu - Hradišťko

podstavec pomníku nazývaného Husák - Pikovice

Hradišťko - původní renesanční tvrz ze 16. stol. přestavěná v 18. stol. na barokní zámeček, ve zdi zámecké zahrady výklenkové kaple křížové cesty (dnes jich zbývá 8 a to ještě nejsou všechny volně přístupné)


<< na tomto podstavci stával pomník vojína sovětské armády zastřeleného nadřízeným za krádež husy v obci Pikovice

Praha - Cibulka   29.11.2009

Čínský pavilon - Cibulka umělá zřícenina - Cibulka


poblíž bývalé zemědělské usedlosti Cibulka, nyní empírového stejnojmenného zámečku, v dezolátním stavu, se rozkládá park s čínským pavilonem a nejstarší vyhlídkovou věží v Praze postavenou v podobě hradní zříceniny

zde pobýval v letech 1817 - 1826 pasovský biskup Leopold Linhart Thun-Hohenstein

pamětní sloup císaře Františka I. - Cibulka sv. Jan Nepomucký - Cibulka
<< roku 1824 navštívil místo císař František I., tuto událost nám připomíná kamenný sloup s pamětní deskou

socha sv. Jana Nepomuckého se znakem biskupa Linharta, počet střapců však odpovídá arcibiskupovi >>


Cibulka později      zpět na minulou stránku      zpět na úvodní stránku