Zbořený Kostelec   17.11.2009

Zbořený Kostelec Zbořený Kostelec

Zbořený Kostelec
Zbořený Kostelec, zmiňován 1341

Zbořený Kostelec


listopadová Sázava pod zříceninou hradu a zajímavá socha ve zdi domu v obci Brodce s nápisem "hostinec na Brodcích"

Sázava socha - hostinec na Brodcích

Čerčanský chlum, Mrač a Podmračí   21.11.2009

velitelské stanoviště velitelské stanoviště

velitelské stanoviště velitelské stanoviště


velitelské stanoviště bunkr, velitelské stanoviště pluku

vápenka u Mezihoří


vápenná pec (technická památka) u Mezihoří, zde se zpracovával vápenec ze sousedního lomu s jeskyňkou 6 x 1,5 metru se sintrovými náteky (9.1.2010 nenalezena)

lom - Mrač

lom na mračskou žulu (granodiorit, křemitý diorit), níže tvrz v Podmračí ze 14. století

tvrz v Podmračí základní nivelační bod - Mrač


základní nivelační bod II. Mrač Bpv = 304,453 m.n.m. (celkem je ZNB na území Čech 12), vně pomníku vidíme podružný nivelační bod, ten základní se nalézá uvnitř, je to leštěná ploška ve skále, rozdíl mezi Baltempo vyrovnání a Jadranem je asi 40 cm (hladina Jadranu je vzhledem k vyššímu odparu vody níže), na obrázku dole je zřícenina zámku v Podmračí ze 17. stol. postaveného K. Dienzenhoferem

zámek v Podmračí

související výlet 1   2       zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku