Levínské Petrovice 8, Terezín - polní cvičení   13.-15.11.09 foto

foto foto

foto


nutrie v kynetě (odvodvodňovací strouha příkopu), panenka (věžička znesnadňující přechod batardeaux tj. příčné zděné hráze rozdělující příkop)

níže poterna - boční vstup do Malé pevnosti v Terezíně a zarůstající příkop s kynetou

foto foto

foto foto


foto foto výše objekt nápustních stavidel, podzemní prostory pevnosti, jeden z mnoha vstupů do podzemí

Mše svatá za duše v očistci padlých vojáků sloužena na společném hrobě u Přestanova (bitva u Chlumce 1813)

foto foto

foto foto

foto foto

foto
železniční most na zrušené trati u Úštěku, horní část podstavce křížku nalezena u rybníka nedaleko Levínských Petrovic, kaplička u Kravař

fotozpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku