Kokořínsko (2. vandr s dětmi)   20. - 22.8.2009

foto foto

foto


Kokořínské pokličky (obr. vlevo nahoře), útvar vzniklý zvětráváním pískovců po předchozím zpevnění horní části železitými roztoky, Apatyka - trhlina ve skalách (obr. vpravo nahoře), skály Obří hlava a Žába (vlevo)

foto foto


Švédský val a cesta zbudovaná Švédy za třicetileté války (1643)

foto foto


Partyzánky, úkryty obývané za 2. světové války

foto foto


Boudecká rokle - skalní kaple a studánka pod Bílou skálou

foto foto


Šemanovický důl - Rozbořenka - jeskyně obývané trampy (4x obr. vpravo)
<< studánka U Habešů nedaleko obce Vojtěchov

foto foto

foto
<< Jestřebické pokličky (2x obr. vlevo)

foto

foto

foto


<< Hradkov - pískopád

foto

foto

foto


loupežnická jeskyně Klemperka (3x obr.)


jeskyně bývalé Rozbořenky (2x obr. níže)

foto foto

foto foto


Truskavna - skalní byt

foto foto


Tupadly - cesta zahloubená ve skále

<< Hradkov - skalní převis Maštale

foto

skalní kaple pod Starým zámkem a daněly v Království

foto

výlety na Liběchovsko:  1  2  3  a Kokořínsko:  1. dětský  I/1  I/2  2. dětský  II  III  IV  V  VI  VII 

zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku