pomníčky u obce Nový Dům   8.8.2009

foto << lesnímu adjunktu Antonínu Wagnerovi na stálou památku, skonal na tomto místě dne 5ho července 1865 ve věrném a srdnatém vyplnění služby své, postavil jemu vděčný jeho pán Max Egon Kníže z Fürstenbergu

úřednický pomocník padl při bitvě s pytláky

foto


z bratrské lásky své sestře Elišce Emil kníže Fürstenberg postavil 1861 >>

foto


<< N. N. CEKOVA mladšího seržanta Bulharské lidové armády narozeného 1946, zákeřně zavražděného 9.9.1968 při internacionální pomoci ČSSR

Cekov - podrobnější informace      související výlety:  1  2     

Levínské Petrovice 7, Křešice a vnější obrana pevnosti Terezín   15.8.2009

foto foto


studánka při poutním kostele Navštívení Panny Marie v obci Křešice, do okolí kostela byly dovezeny zajímavě modelované kameny

foto foto


na opukovém kopci Křemín, zarostlém téměř neprostupným porostem, se nelézá dělostřelecké postavení související s pevností Terezín (obr. vlevo výše)

foto

pohled na pevnost Terezín přes Labe z jeho vnější obrany

foto

mapa dělostřelecké postavení Perný se nalézá v rovině pole, nejdříve musíme překonat příkop, potom val a tři řady zákopů, teprve potom staneme na místě kde se nalézala děla krytá valy, vzhledem k bujnému porostu se nevyhneme plazení

foto

dělostřelecké postavení Na šancích je vyvýšené a pozůstatky po krytí děl nejsou již patrné z důvodu využití vyvýšeniny zemědělci - stojí zde nádrž na vodu, vysoké kopce vlevo jsou Radobýl a Lovoš, vpravo Milešovka


zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku