velký vandr 2.-11.7.2009

Berounka   2.-3.7.2009

foto foto


ahóóóój - naloďování u rybárny Rakolusky, zřícenina hradu Krašov ze 13. století
pozdrav je zkratkou latinských slov "ad honorem Jesus" = ke slávě Ježíše

foto foto


foto Čertova skála a pohled na řeku z Krašova

když čert stavěl přes řeku most, vylamoval z této skály kameny

<< posledním zbytkem tohoto díla jsou obří kameny pod skalou


foto foto


hostinec U rozvědčíka ve Skřivánčím údolí, konec plavby

Jaroslav Franěk přeběhl roku 1916 do ruských linií k československému vojsku kde byl zařazen mezi rozvědčíky. Za 2. světové války ve spolupráci se Třemi králi ukrýval zbraně v okolních lesích a skalách. Úkryt na balkóně hostince byl prozrazen, Franěk zatčen a 1.7.1943 popraven. Z vězení zaslal se špinavým prádlem kapesníček s výšivkou vrchů nad Berounkou, červené hvězdičky označují místa úkrytu zbraní. Tyto zbraně pomohly při Pražském povstání.

všechny vody této party

foto

foto

Sady u Uherského Hradiště, základy kostela z 9. století, oltář stával při nejbližší stěně na obrázku, po levici Krista na oltáři se předpokládá umístění hrobu sv. Metoděje

zde se konala 5.7.2009 Cyrilometodějská pouť FSSPX

foto pouštní vojenské cvičiště Bzenec

foto


<< Ostrožská Nová Ves, lázně - pramen sirné vody
lidově nazývané smraďavka, prdlavka či čertoprd

foto foto


Moravská Sahara, dnes již zalesněná, dříve proměnlivá krajina písečných přesypů, písek vířený větrem zasypával okolí a tak rozšiřoval své panství


Uherský Ostroh - nápis na podstavci světce:
swatý Libory wyznawači Boži   bolesti kamena a piskv zažeň od nás

foto dle názoru odborníků nebylo v lidských silách zabránit přeměně okolí v písečnou poušť

foto


zalesněné písečné duny Moravské Sahary

foto foto


šípověnka maďalová, Acronicta aceris - housenka

památník pokoření Moravské Sahary Janam Bechtelem >>

lesní inspektor Jan Bedřich Bechtel v letech 1823 - 1853 zalesnil 4000 hektarů mezi Bzencem a Rohatcem borovicí, z finančních důvodů zaměstnal mládež, mládenci vyměřovali, děvčata máčela sazeničky do jílovité kaše a zašlapávala je bosýma nohama do jamek v písku, mezi borovice sázela brambory, byla to políčka každého děvčete, při okopávání se starala i o borovice, když borovice povyrostly zastínily brambory a děvčata dostala nové sazenice borovic a založila si nová políčka

foto

Náklo - bahenní sopka s vymletým vnitřkem vodou z artézských pramenů - hora ze které vytéká voda, dle některých badatelů se zde nalézalo město ukryté v hoře (šíře fota 180°)

foto

jeden ze sedmi pahrbků vzniklých výrony uhlovodíků v lokalitě Sedmirohé, ten největší se jmenuje Čertoprd, plyny unikající do ovzduší s sebou vynášely písek, štěrk a křemenné oblázky, ty narážely do sebe a občas se jim povedlo i plyn zapálit, obzvláště v noci to musela být neuvěřitelná podívaná (těžba zde)

foto

Svatobořické opice - dle lidového podání modly z pohanského oltáře panovníka Svatopluka, sv. Metoděj zde vyzval panovníka Svatopluka: "Svaťo zboř ty modly" (fota z obou stran)

foto foto

foto

foto


podzemní úkryt 2. odboje Moravské rovnosti ze 2. světové války (4x obr.)
Roháč obecný - samice, Lucanus cervus (obr. vpravo)

foto foto


pramen sirné vody Heliga, od německého
helige = svatá voda, v obci Čejč

Stříbrná Skalice   11.7.2009

foto

foto foto

cestou ze Svato- prokopské poutě FSSPX se zastavujeme u kostela sv. Jakuba ve Stříbrné Skalici, zajímavé plastiky na kostele a plastika na hrobě mlynáře z roku 1866


zpět na minulou stránku         zpět na úvodní stránku