okolo Sázavy   12.-15.6.2009

U zemana ve dvoře sloužil čeledín Ondřej, matka zemřela, když se ještě batolil, otce neměl, to matku utrápilo. V neděli vozil zemana s dcerou Marií, kterou tajně miloval, do kostela do Sázavy. Jednou Ondřej přišel k prameni sv. Prokopa s kamenným kalichem, dle pověsti vložil prsty do otvorů a řekl: "Ať jsem dědic a syn našeho pána! Ať vezu Marii od oltáře! Volám tě ďáble, přání mi splň!" Jednoho dne přijel šlechtic na námluvy a zanedlouho Ondřej nevěstu z kostela veze, do Beletínského kopce to jde pomalu, ale nahoře po prastaré cestě na Krkavčích skalách do trysku koně pohání. Ďábel mu říká do ucha: "Splnil jsem tvé přání, vezeš nevěstu z kostela"! Koně se řítí mimo cestu, pod skalami rachotí kamení. Ondru položili vedle Marie, ženich leží opodál. Zeman hladí čeledína a Marii, "Moje děti, obě najednou odešli".
Kříž na skále (obr. vlevo níže) nám tuto událost stále připomíná . Volně kráceno dle informační cedule u kříže. Kalich sv. Prokopa a detail vnitřku kalicha s otvory (2x obr. vpravo níže)

tam, kde dnes stojí kaplička Vosovka (pojmenováno od osiky stojící u vody) stávala poustevna sv. prokopa s velkou křtitelnicí (nyní často nazývanou kalichem), když ji chtěl ďábel hodit na sv. Prokopa, prsty se mu ve svěcené vodě zaryly do kamene a nemohl je vyndat, sv. Prokop pravil: každému kdo vloží najednou všechny prsty do stop tvých spárů musíš splnit jedno přání, splním, řekl ďábel, ale bude ho to mrzet

foto foto

foto

foto


<< Vestec - mlýn U dvou čápů

foto

foto


Chocerady - Loreta v posázavských lesích

foto


holubník v obci Růženín

Pikovická jehla - skála s křížem při trati posázavského pacifiku >>

výlety za pamětihodnostmi sv. Prokopa:   prastará cesta a zázračný obraz,   klášter, Vosovka, ostatky a kaplička pod Čertovou brázdou,   Chotouň a Čertova brázda,   příběh o čeledínovi Ondřejovi a kamenný kalich,   studánky a jeskyně,   lůžko,   Trucovna, Habrovka, kámen, Votočnice

Kladno V - Brandýsek   6.6.2009

foto foto


nedaleko stanice Kladno-Ostrovec (nyní konečné pro rychlíky z Prahy) stával důl Bresson s jámou hlubokou 333 metrů, dodnes se zde nevylučuje možnost úniku kysličníku uhelnatého, na druhou stranu od nádraží stojí budovy s komín bývalého dolu Engerth (obr. vpravo výše a níže), ve kterém došlo k výbuchu trhavin

foto foto


vlevo zlikvidovaná těžní jáma II dolu císaře Ferdinanda 287 metrů hluboká, vlevo níže vodní jáma I téhož dolu 291 metrů hluboká

foto foto

foto


v obci Cvrčovice vedle vodárenské věže stával důl Julius, na obr. výše vidíme pozůstatek po jámě

mapa mapa mapa << budova dolu Kübeck ve Švermově

foto
v Brandýsku hned vedle dolu Michael bývala jáma Layer, v okolí můžeme dodnes rozpoznat, domečky hornické kolonie, i když jsou některé dosti proměněné (viz mapa)zpět na minulou stránku

zpět na úvodní stránku