Kokořínsko a okolí I/2   30.4. - 10.5.2009

foto foto foto
Holanské rybníky - mostek vyskládaný z pískovce (2x vlevo), Čap - sklep hradu ze 14. stol. (výše)

foto

foto foto
Čertova rokle - Čertova studně (výše), vodopád a jeskyňky při Holanských rybnících (2x vpravo)

foto foto foto
zřícenina hradu Vítkovec, od r. 1570 pustého (vlevo výše), sv. Starosta (výše) a skála Smrtka - pojmenováno od vynášení smrtky ze vsi (vlevo)

foto foto foto
chodba v pískovcích Peklo jižně od České Lípy (vlevo výše), převisy Krápník a Tisícový kámen (2x vpravo)

foto foto fotoHřídelík - zřícenina hradu z let 1300 až 1420 u obce Blíževedly, jiný zdroj uvádí: postaven 1229, za husitských válek pobořen (2x výše), Husa - pískovcový útvar na jehož vzniku se podílely železivce (vlevo)

foto foto fotove vyvřelinách Českého středohoří: křížek u Levínských Petrovic kde se říká "U zabitého esesáka" (výše), zříceniny hradu Ronov 1427 - 1538, 1643 vypálen Švédy (vpravo výše) a starší hrad Kalich dobit 1421 Žižkou - opěrný bod husitů (vpravo)


výlety na Liběchovsko:  1  2  3  a Kokořínsko:  1. dětský  I/1  I/2  2. dětský  II  III  IV  V  VI  VII 

zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku