13. výlet Institutu svatého Josefa
Levý Hradec a Horoměřice   25.4.2009 foto

u menhiru v Horoměřicích

foto foto

foto foto

foto


základy kostela sv. Klimenta v obci Levý Hradec z 12. století, původní stavba, pravděpodobně dřevěná, pocházela z 9. stol. (první kostel v Čechách), klenba a svatostánek jsou mladšího data,

pozůstatky 2. nejstaršího kostela v Čechách se nalézají na Pražském hradě, byl zasvěcen Panně Marii (2x obr. níže, foto 22.11.09)

foto foto


kliknutím na televizor spustíte video od Evy

Kobylí draha   18.4.2009

foto foto


na pravém břehu Štěchovické přehrady se ve skalách vine stezička, v jednom místě je doplněna betonovou lávkou (obr. vlevo), na protějším břehu vidíme totem osady Ztracená naděje neboli Ztracenka (obr. vpravo)

foto foto foto

motýl martináč bukový Aglia tau (níže detail tykadel), lišejník dutohlávka a mech ploník

foto foto fotozpět na minulou stránku     zpět na úvodní stránku