Praha     Divoká Šárka     8.4.2009

foto foto


foto znak 78. stíhací skupiny >>


foto


zde zahynul 16. 4. 1945 v troskách letadla americký pilot Capt. Robert B. Holmes 82.FSg 78.FG zasažen protiletadlovou palbou z ruzyňského letiště, jelikož se nepokusil o záchranu, skonal pravděpodobně ještě za letu

Cecemínsko   17.-20.4.2009

foto foto


foto


vinice svatého Václava se rozkládá na jižních svazích Cecemína, možná nejstarší v Čechách, založená sv. Ludmilou, zde vypomáhal i vnuk sv. Václav (výše vlevo)

kaple sv. Jana Křtitele (výše vpravo) s freskou (foto štěrbinou ve dveřích, vpravo)

podstavec sochy sv. Václava lisujícího hrozny vína, socha byla poškozena vandaly a na místo již nevrácena (níže vlevo)

kaple sv. Ludmily (níže uprostřed)

křížek u Horního lesa (níže vpravo)


foto foto foto

zpět na minulou stránku     zpět na úvodní stránku