Klínec a Davle   14.3.2009

foto foto


mezi vlakovou zastávkou Klínec a obcí se nalézá průchozí štola "Čertovka"
dodnes zde můžeme vidět pinky (kopečky) a sejpy (jámy)


ve štole mají být jakési prahy, na kterých se měly zachycovat těžké horniny a prý svůj význam v třídění dle hustoty měly i slepé odbočky, nad dobývanou oblastí bývaly u Klínce rybníky ze kterých se voda pouštěla spolu se zrudněnými mechanicky upravenými horninami do štoly a dále do potoka Korábka

foto foto

foto

foto


Bojovský potok a svatý Kilián

Dle pověsti o vzniku Černolických skal pobýval sv. Kilián v benediktinském klášteře na Ostově u Davle. Sv. Ivan si mu stěžoval, že je obtěžován satanem. Sv. Kilián navštívil Ivana v jeskyni, vstup byl právě tak velký, že jej při prostupu ucpal a Kristův kříž strkal před sebou. Satan se chtěl kříži vyhnout, ale nebylo kudy utéci, tak prorazil hlavou skálu a opustil jeskyni, dodnes můžeme tuto díru ve stropě jeskyně spatřit. Satan přísahal sv. Kiliánovi pomstu: Tvůj klášter na Ostrově vytopím a všechen kámen, který jsem musel svou hlavou vytlouci tobě na hlavu vmetám. Sv. Kilián mu to dovolil s podmínkou, že to do kohoutího kokrhání stihne. Satan skoupil všechny kohouty na cestě ze skal k Davli. Babka z chalupy stojící nad křížem vpravo v Nových Dvořích u Černolic tušila nějakou čertovinu a kohouta schovala pod necky. Ďábel si naložil a spěchal k Davli, dodnes tam ony skály můžeme spatřit, pak vyrazil pro další dávku, když byl blízko Novému Dvoru, zakokrhal kohout, v hněvu mrštil kamenem za samou chalupou, Čertovy skály tam stojí dodnes.


foto Co nezvládl satan zvládli husité, 1420 klášter vypálili, řeholníky povraždili, zbytek dokonala 1592 povodeň.

kostel sv. Kiliána (německý světec) na levém břehu Vltavy v blízkosti Ostrova a podstavec s ulomeným křížem s plastikami rybích jinochů

foto


související výlety:   1   2   3

Kladno III - Průhon   22.3.2009
foto

mapa jáma dolu Průhon 1859 - 1893, roku 1998 zde nastal 160 metrů hluboký propad, následoval zásyp a zhotovení armované desky

Sláva Karmazín

Sláva Karmazín, výzdoba Country clubu v Rozdělově


zpět na minulou stránku     zpět na úvodní stránku