foto mapa Levínské Petrovice 6/I, Levín, Lovečkovice
27.12.2008-4.1.2009
foto
foto

Do roku 1978 jezdily po okolí Levína vlaky, z důvodu velkého stoupání (až 42 ‰) lokomotiva na obrázku umělce vagóny táhne pozpátku, na obou obrázcích výše je obec Levín. Úsek tratě Velké Březno - Verneřice byl zprovozněn 18.8.1890 k příležitosti 60. narozenin císaře Františka Josefa I. Pro větší stoupání než zde se používá ozubnicové dráhy. Pro srovnání stoupání tratě z nádraží Praha - Dejvice do Veleslavína je 26 ‰.

foto foto


námraza za mrazivých dnů prozradí kolejový svršek pod asfaltem silnice, bývalé nádraží Lovečkovice

foto foto


část památníku padlých z 1. světové války a pozůstatek po železnici, kolejnice byly prodány do zahraničí

foto foto


železniční milník a detail výzdoby památníku padlých - kříž v kolečku a pruhy

foto

jízdní řád zrušené tratě z období 1918 / 1919

foto foto

foto

foto
části křížku uloženého u Levínských Petrovic

horní orámovaný křížek možná odpovídá původnímu umístění uloženého křížku (existuje však ještě jeden), obec vpravo nahoře jsou Levínské Petrovice, dolnímu orámovanému křížku se říká "u zabitého esesáka" >>
pokračování výletu

fotozpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku