mapa 9. výlet Institutu svatého Josefa
Všenory a Kazín   8.11.2008 foto

v mladším ordoviku pod Kazínem

foto

chatová kolonie u zavřeného hostince "Tornádo u Pumpahomy" pod Kazínem

foto foto


nápis u silnice nedaleko sochy ve Všenorech: "Pomoci tvé žádámy, smiluj se nad námi, utěš smutné, otžeň vše zlé, svatý Václave" a schody navazující na průchod pod silnicí a dále vedoucí k soše (vpravo níže)

foto foto


foto mlok skvrnitý, Salamandra salamandra a bedla jedlá

foto


i přes deštivý den se západ slunce nad Berounkou vydařil

fotosouvisející výlet 1  2    výlet na stránkách foto
zpět na minulou stránku    zpět na úvodní stránku