Levínské Petrovice 4 - polní cvičení   24.-28.10.2008 foto
foto

mapa Vysoké Levínské Sedlo (dříve Jelečský vrch) 726 m.n.m., trachyandezitový vrch (nejvyšší vrchol) a Malé Sedlo 535 m.n.m., znělcový vrch (nízký vrchol vpravo)

foto foto


společné foto z výletu na Sedlo, mauzoleum z roku 1881 postavené v anticko-řeckém stylu

foto foto


foto hranolová odlučnost horniny na Sedle

foto


vpravo výše foto štěrbinou velikosti klíčové dírky ve dveřích mauzolea

foto foto


rozcestí "U bludného kamene"

foto foto


bývalý statek u Brusova (výše) a bývalý poplužní dvůr u Konojed (níže)

foto foto


u hrobu schützenhauptmanna (střeleckého kapitána) Eduarda Focka, zakladatele střeleckého spolku ve Verneřicích, † 11. 6. 1873

foto uniformy patří Rakousko Uherskému 42. regimentu se sídlem v Litoměřicích
(foto Damián)
foto


věnec upletený z větviček dubu, do poloviny 19. století českého národního stromu
foto


zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku