8. výlet Institutu svatého Josefa
Litovice, Hájek a Unhošť   11.10.2008 foto

míjíme Litovický rybník, součást napájení Pražského hradu, od doby panování Rudolfa II., užitkovou vodou, podle místních pověstí se na budování hradního vodovodu podílel hvězdář Tycho Brahe a rybníkář Jakub Krčín z Jelčan

foto foto

Litovice - gotická tvrz z roku 1266, zajímavá jsou dvě čtvercová okna nad sebou (původně sdružená s gotickým zakončením) vedoucí do hlavní obytné místnosti, která byla vytápěna jako dymná jizba, kouř se hromadil u stropu místnosti a horním oknem unikal ven.

Pověst o vzniku názvu obce Litovice:
Kterýsi přemyslovský kníže měl ve své vojenské družině muže jménem Luta. Tento vladyka se snad nějak vyznamenal v boji nebo knížeti jinak prospěl a za odměnu dostal od něho pár lánů lesa ve zdejším kraji, aby je proměnil v pole, osídlil je a hospodařil tu. Tento Luta sem přivedl své bojovníky, možná i zajatce z kterési bitvy, a ti les vykáceli, obdělali pole a pro foto foto Lutu postavili sídlo – tvrz. Sami si pak zbudovali pár chatrčí v její blízkosti. Poněvadž to byli lidé Lutovi, říkalo se jim Lutovici. A to byl také první název vsi, která takto kolem Lutovy tvrze vznikla.


<< křížová klenba ve sklepě


gotická okna a otvor po schodišti (vpravo a níže)

foto foto

foto foto


na poutní cestě do Hájku, nejstarší stojící Loreta na našem území, starší stávala v Horšovském Týně od 80tých let 16. stol, byla zbořena za josefínských reforem, v Jílovém byla kaple z roku ~ 1613, přestavěna na obytný dům

foto foto


mlynář Karel Boček si na svém dvorku v Unhošti zbudoval minimuzeum mlynářství,
identifikace majitele na chomoutu pro koně (vpravo), jednoduché zpracování meliva (níže)

foto Nad mlýnem se někdy z důvodu regulace přítoku vody na mlýnské kolo stavěl rybník. Pokud byl přítok vody menší než spotřeba a během mletí se snižovala hladina vody v rybníce, jednalo se o nadymáček (nadýmáček, nadymák, nadýmák). Rybník bez vlastního přítoku odkázaný na dešťové srážky se nazývá nebeský a rybník odkázaný na vodu v lukách či v lese pod drny pramenící se nazývá drnčák.

foto


související výlet 1 2 3 4, fota od Honzy Vorky a na Českých fuseklích


Kačák V - Dolní Podkozí   18.10.2008

foto foto


nedaleko Dolního Podkozí na Rymáňském potoce stojí památný dub původně určený na výrobu hlavní hřídele pro Markův-Bočkův mlýn


prý bude silná zima, je hodně šišek a listí brzy opadalo, uvidíme

mlýny Kačák I   II   III   IV         zpět na minulou stránku         zpět na úvodní stránku