Louštín   20.9.2008,   27.12.2011

33. výlet Institutu svatého Josefa   (nefoceno)
navštívená místa Louštín, též zde, Merkovka zde a zde   25.2.2012

V roce 1830, když dělníci ze dvora třtického hrabali stelivo v lese pod Louštínem našli v úkrytu pod jedním bukem nádobu s pokladem. Fürstenberský správce v Krušovicích vše spočítal a zaznamenal 694 mincí ve zlatě a stříbře. Usoudilo se, že jde o lup lotra Babinského, který se v kraji pohyboval. Nález podnítil chudé poddané ke hledání dalších pokladů, snad skrytých pod kameny. Ten největší se nazývá "Babinského kámen", několikrát podkopaný hledači pokladů. Pověst praví, že když babky chodily s nůšemi chrastí, na kameni odpočívaly.


Babinský na kámen rozsypal cvočky a babky si na ně i s nákladem sedly. Za velkého naříkání pak pokračovaly domů. Smějící se Babinský vystoupil z lesního úkrytu a babky obdaroval drobnými mincemi.
(kráceno dle popisu pod Louštínem)

Pověst: Před 200 lety na Louštíně stál mohutný dub z jehož koruny byly vidět pražské věže. Při nájezdu nepřátel byl z důvodu možnosti zneužití spálen.

Dříve na Louštíně 537 m.n.m. stávala rozhledna.

Babinského kámen

... Václav Hájek z Libočan v Kronice české končí svou zprávu o bitvě na Turském poli slovy: "Nazajtří pak na tom bojišti přátel i nepřátel těla spolu jsú pohřebována. Štrovi pak z rozkázání Neklanova na nejvyžším místě hrob nad Chajnovem u jednoho dubu krásný a slavný učiněn, kteréž místo až do dnes slove "Dub silného rytíře".
Tělo Čestmíra bylo odneseno na Louštín, tam spáleno a pohřbeno. Kosmas v Letopise českém se zmiňuje o místě tom slovy: "...pročež podnes nazývá se žárovištěm udatného bojovníka Tyra."

K r. 933, t. j. 64. létu po zpopelnění Tura na Louštíně, a čtvrtému po smrti sv. Václava, Hájek připomíná: "Svoláno bylo lidu velmi mnoho k dubu statečného rytíře, t. j. na Tursko k hrobu Štyrovu. Kníže Boleslav ovšem sám osobně na ten den k tomu místu určenému nepřijel, ale poslal své služebníky..."

A památný, prastarý dub stál na vrcholku Louštína ještě v letech šedesátých minulého století. Vysoko vyčnívala koruna jeho nad okolní les, kmen jeho byl silný na rozpětí paží čtyř mužů, tudíž více jak dva metry v průměru.
Kněžna Fürstenbergová si dala v letech šedesátých zříditi v jeho koruně dřevěnou besídku. Tesaři oklestili korunu a trámce besídky zapustili do děr, které vydlabali do zdravé části kmene; tím však strom tak poškodili, že strom uschl. Kolem kmene sroubili točité schody do besídky, ve které byly lavice k sedění. Z té besídky byl daleký rozhled; kněžna tam přijímala pozvané hosty, zpívala jim a hostila je. Po několika letech udeřil do besídky blesk a zapálil ji. takže shořela a s ní i dub.
Nebyl to však již onen strom pod kterým pochován byl Čestmír, ale byl po zkáze původního na jeho místě zasazen nový dub, aby okolním obyvatelům připomínal příběhy dávných věků.
Jak by bylo krásné, kdyby to místo bylo znovu nějak vyznačeno! Snad by lesní správa mohla věnovati nový dub, který by se stal pokračovatelem zašlých předchůdců.

kráceno dle knihy:
O bitvě na Turském poli, autor F. Šťovíček, nakladatel A. Neubert v Praze 1935

více o bitvě na Turském poli 1  2  3 

rulík zlomocný foto lnice květel

Atropa belladona, rulík zlomocný (latinský název se vztahuje k silně zvětšeným zorničkám od alkaloidu atropin, obr. vlevo) a lnice květel, jejíž květy jsou opylovány čmeláky (vpravo)

Levínské Petrovice 3, Terezín, Horní Police, Verneřice
3.-5.10.2008

foto dobová pohlednice Terezína >>

Horní Police - sousoší s Pannou Marií stojící v místech, kde byla dřevěná socha Panny Marie vytažena z Ploučnice

foto

foto

foto


během slavností při příležitosti založení Terezína (10.10.1780) byl proveden nácvik bitvy o ravelin 18, který obsadili Prusové, použitá taktika pocházela ze 7mi leté války (1756-63) >>

foto

foto

kasematy Terezínské pevnosti

foto foto


mezi Levínskými Petrovicemi a Mukařovem stávala kovárna v poli (Feldschmiede) s hostincem, na obr. vlevo výše vstup do sklepa

foto

nedaleko Verneřic stojí Gottesberg (Boží vrch), ještě nedávno na něm stával poutní kostel Nejsvětější Trojice, po r. 1945 začal chátrat, 16.1.1975 zbořen, přestože oprava by byla méně nákladná než odstřel, historický obrázek výše, současné foto níže

foto

foto foto


zbytky poutního místa, vlevo výše studna hostince,
co se skrývá pod klenbou - sklep nebo hrobka?

foto

foto foto na slavnostech v Terzíně společně s Jízdním a střeleckým spolkem

zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku