České středohoří a Labské pískovce   II. část   7.-12.9.2008

foto foto


Skalka - hrad ze 14. stol. zničen roku 1639 Švédy, Lovoš 570 m.n.m.

foto

pohled na Prahu z Lovoše (žižkovský vysílač vzdálen 58,5 km)

foto << Lovoš z Oltáříku

foto

fotoMorový kámen v Oparenském údolí pod vrchem Lovoš s letopočtem 1680, původně pravděpodobně stával nad morovou šachtou

foto foto


Oparno - zřícenina gotického hrádku z 1. pol. 14. stol. (též vlevo níže)

foto foto


Milešovka 837 m.n.m. a lanovka pro dopravu materiálu do Ústavu fyziky atmosféry AV ČR (vlevo níže), největrnější hora území Čech, Moravy a Slovenska

foto foto


Kostomlaty pod Milešovkou - pramen zázračné vody, které jsou připisovány léčivé účinky proti chorobám očním

foto foto


Kostomlaty pod Milešovkou - gotický hrad z přelomu 13. a 14. stol., r. 1434 dobyt husitským hejtmanem Jakoubkem z Vřesovic

foto foto


Ostrý - zřícenina gotického hradu založeného kolem r. 1433

foto foto


Porta Bohemica - Brána Čech, po delší době opouštíme čedič - průrva Labe v rule
Kamýk - zřícenina gotického hradu z poč. 14. stol. (níže)

foto foto


část I.     část III.     České středohoří jinde 1 2 3 4
zpět na minulou stránku     zpět na úvodní stránku