České středohoří a Labské pískovce   I. část   7.-12.9.2008

3. autovýlet s Honzou

foto foto


dům z mladší doby kamenné v archeologickém skanzenu Březno u Loun (4000 let př. Kr.)
Honza pije ze silně mineralizovaného a radioaktivního pramene Luna v Lounech (sole 17g/l)

foto foto


germánská polozemnice (6. stol.) a slovanský dům (9. stol.) vybavený pecí a ručním mlýnkem

foto foto


slovanská polozemnice (6. stol.)

<< prampouchy mezi domy a kostel sv. Mikuláše v Lounech

foto foto


opevnění Loun opravené kolem roku 1500

Žatecká brána >>

foto foto

foto
empírový inundační viadukt (1817)


dům rytířů Sokolů z Mor (1470-1480) a pozdně gotický kostel sv. Mikuláše (1520-1542)

foto

foto


foto Hazmburk - zřícenina gotického hradu z 2. pol. 13. stol., hranatá věž se nazývá Bílá (je zbudována z pískovce), válcová věž Černá (z čediče), podle Dalimila zde bývalo hradiště Lučanů

za Černou věží se rozprostírá obec Slatina - okrouhlice původně stojící v bažinách

foto foto


kamenná slunce u Hnojnice, vyvržený sopečný tuf s utrženými balvany slínovců a jílovců vypálenými do červena, sluneční paprsky (praskliny) vznikly na základě různé teploty a rychlosti chladnutí uvedených materiálů

foto foto

foto


původně empírový větrný mlýn Windsor nedaleko obce Siřejovice

Hrádek nazývaný též Oltářík (vlevo níže) založen po roce 1426 husitským hejtmanem Jakoubkem z Vřesovic

vpravo níže pohled z Oltáříku na Košťálov

foto foto


část II.     část III.     České středohoří jinde 1 2 3 4
zpět na minulou stránku     zpět na úvodní stránku