Kokořínsko a Liběchovsko (1. vandr s dětmi) 21.-23.8.2008

foto foto povodňový sloup v obci Dolní Beřkovice, za povodně 2002 svojí výškou nepostačoval, byl zvýšen a doplněn

r. 1784 vory a ledové kry ucpaly mostní oblouky a silně poškodily pilíře 4, 5, 6, 9, a 11 Karlova mostu v Praze (počítáno z města ven)

r. 1890 utržené vory vytvořily z mostu přehradu, voda podemlela pilíře 6, 7 a mostní oblouky 5, 6, 7 se zřítily, sousoší sv. Ignáce a sv. Františka Xaverského na 7. pilíři spadly do vody

foto

foto

foto


<< podzemní lom Vehlovice - tři obrázky

foto

foto


maceva židovského hřbitova mezi obcemi Bosyně a Janova ves

Krvomlýn, valy tvrze nad rybníkem Harasov, ke kterému se vztahuje následující pověst:

Ve skalách nad Harasovem si vystavěl rytíř Slavibor z Hrádku tvrz, kde žil se svojí dcerou Ladkou. Na vidimském hradu žil rytíř Mladota se synem Břetislavem. Jednoho dne Břetislav na lovu zabloudil a unaven usnul u úpatí skály. Ladka právě nasbírala lesní jahody a nesla je domů, když spatřila spícího mládence. Mladý rytíř procitl a myslel, že spatřil lesní vílu. Když mu Ladka nabídla jahody poznal, že nejde o přelud a údolí pod skalami se stalo místem jejich častých dostaveníček. Milota měl v úmyslu oženit syna s bohatou dědičkou hradu Houska a tak se rozhodl jeho vztah s Ladkou ukončit. Schoval se ve strži s napjatým samostřílem a když Ladka spěchala kolem za svým milým vystřelil. Ještě než Ladka zemřela svěřila se o svém vztahu svému otci Slaviborovi, který ještě nad jejím tělem přísahal hroznou pomstu vrahovi i celému jeho rodu. Na nádvoří tvrze postavil lešení s mlýnským kolem a přísahal, že pomsta nebude dovršena dříve, dokud krev nepřátel neuvede kolo do pohybu. Nejprve vlákal do tvrze Břetislava, považoval jej za svůdce své dcery, a jeho krví "vysvětil" vražedné lešení. Za bouřné noci přepadl se svými kumpány hrad Vidim a Milotu se svými druhy odvlekl do tvrze - mlýnské kolo se otočilo poprvé. Později se přátelé popraveného Miloty zmocnili Slavibora - kolo se otočilo podruhé, pak bylo lešení i s kolem zničeno a tvrz zpustošena.
kráceno dle pověstí z Kokořínska

foto foto


skalní opuštěný, ale uzamčený byt pod tvrzí
Krvomlýn, původně sklepy této tvrze

foto


zajímavá skála pod Krvomlýnem se slony pochodujícími v kruhu

foto


vaření polévky k snídani u Bosyně a kříž ve skále pod Krvomlýnem

foto foto


velké množství listí v Liščí jeskyni a vstup do podzemních prostor bývalého skalního mlýna poblíž Štampachu - do spodní místnosti se dá sestoupit po schodech

foto foto


labyrint skal nad rybníkem Lhotka a kaple sv. Máří Magdalény poblíž obce Želízy (možným autorem je Václav Levý)

výlety na Liběchovsko:  1  2  3  a Kokořínsko:  1. dětský  I/1  I/2  2. dětský  II  III  IV  V  VI  VII 

zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku