Levínské Petrovice 2, Klonberg a Kravaře   15.-17.8.2008

foto foto
na vrchu Klonberg (Kohout) stojí zchátralá rozhledna "Vyhlídka císaře Františka Josefa I", která byla postavena místními občany na počest jeho 60ti letého panování, 15.8.2008 tomu bylo právě 100 let


foto foto << nedaleko rozhledny stával hostinec, dodnes po něm zůstal zarovnaný kus lesa a studna zakrytá klacky

Panna Maria Trůnící ze skanzenu lidového umění Kravaře >>

foto << nápis mezi lidovými malbami na skříni: "sv. Anna oroduj za nás"

foto

sv. Kateřina
a sv. Růžena
na další ze skříní ve skanzenu >>

foto << nápis na nebesích postele: IHS


Jak kůň Gamal k podkovám přišel:

Pomocí speciálních kleští, nože a pilníku kovář

foto


upraví kopyto pro podkovu. Na obrázku vpravo je vidět bílá opracovaná

foto foto
část kopyta. Následuje výběr vhodné podkovy a po zahřátí její úprava dle kopyta koně. Pak se horká podkova (obr. vlevo) otiskne do kopyta (obr. vpravo), zchladí ve vodě a přitluče hřeby na kopyto (obr. vlevo níže).


foto foto


Hřeby vylezou z kopyta ven, štípacími kleštěmi je kovář zkrátí (obr. vpravo výše) a speciálními kleštěmi zahne dolů (obr. vlevo níže), nakonec kopyto s podkovou začistí pilníkem.

foto fotozpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku