Stochov - Nové Strašecí   19.7.2008

foto foto hradiště Stochov (v okolí domu zobrazeného částečně na levé straně obrázku vlevo) bývalo sídlo Neklanovo již roku 870, zde pobývala kněžna Drahomíra s manželem když se jim sv. Václav narodil, tehdy zasadila sv. Ludmila do země dubovou ratolest, psal se rok 903 a tento dub stojí dodnes a pod ním socha sv. Václava, 100 chův (odtud název obce Stochov) pečujících o sv. Václava zalévalo dub vodou z jeho koupele

foto foto foto

kostival lékařský (z mladých listů se připravuje salát, tmavý kořen má léčivé účinky), jehlice trnitá (babí hněv), toten lékařský (rodové jméno Sanguisorba = krvavá bobule)

foto foto foto

vrbovka malokvětá, svízel přítula (dvojnažky se šíří ostnitými háčky prostřednictvím zvířat - zoochorně), heřmánek nepravý (též nazývaný cizí nebo terčovitý)

foto foto
<< když hrozilo, že svato- václavský dub před asi 200 lety uschne, byl zasazen u kostela sv. Václava jeho potomek

studánka pod vrchem Šibeňákem při cestě z Nového Strašecí na Rudu >>

foto foto foto

foto chrpa polní (s omezováním hnojení se začíná vracet na naše pole), tužebník jilmový, vrbovka úzkolistá (název pochází od podobnosti listů s některými druhy vrb, čárkovité přes 5 cm dlouhé čtyřpouzdré tobolky obsahují drobná ochmýřená semena strhávána větrem a roznášena do dáli - anemochorní rozšiřování) a pelyněk černobýl

I zatroubil třetí anděl. Tu spadla s nebe veliká hvězda, hořící jako pochodeň. Spadla na třetinu řek a na prameny vod. A jméno té hvězdy zní "Pelyněk". I stala se třetina vod pelyňkem, a mnoho lidí zemřelo z té vody, neboť zhořkla.

Jsou tyto verše 8,10-11 ze Zjevení sv. Jana proroctvím černobylské katastrofy? Katastrofa proběhla, včetně odpojování havarijních systémů, ve dnech 25.-26.4.1986. I když je to trochu kostrbaté není bez zajímavosti, že když čteme datum 25.4.1986 pozpátku dostaneme datum 6.8.1945 což je datum svržení atomové pumy na Hirošimu. Zajímavý je i anglický název byliny vormwood - lesní červ.

foto foto foto

zimolez, vrbovka růžová a vratič obecný

foto foto
o něco výše než studánka stojí při cestě pod topolem památný kámen z žehro- vického pískovce s vytesanými kříži, dle jedné verze jde o označení cesty, dle druhé o smírčí křížový kámen

související výlet

Stará Boleslav   27.7.2008

foto foto foto

štětka planá, netýkavka žláznatá (zplaňující okrasná rostlina z Indie), stulík žlutý (pletivo plodu obsahuje dočasně vzduchové bublinky, proto plod plave nějakou dobu na vodě, rozšiřování proudem vody)

zpět na minulou stránku     zpět na úvodní stránku