Levínské Petrovice - polní cvičení 1/I   6.-11.7.2008

foto foto

foto
poutní kostel Navštívení Panny Marie

foto v Horní
Polici,
dřevěná
socha
Panny
Marie
vytažená
z Ploučnice
kolem
roku
1523
<<
mapa

foto

foto antimension s letopočtem 7515 let od stvoření světa odpovídá období 1.9.2006 - 31.8.2007,
na detailu níže můžeme tento letopočet porovnat s číselnou hodnotou písmen cyrilice (vpravo):
první znak nás upozorňuje na to, že první číslice má řád v tisících (7 = 7000), další znaky jsou 500 + 5 + 10 (čísla od 11 do 19 se píší zprava doleva), celkový součet je 7515 let od stvoření světa

foto

foto foto

foto foto


foto vyobrazení lva na svorníku bývalého dolního kostela v Levíně cca z 11. století nazývané levínský kocour
nápis cyrilicí okolo lva: IH = zkratka Iesus, PX = zkratka Christos, BHTA = vítěz

foto starozákonní kněz při sňatku Josefa a Panny Marie

ztvárnění na morovém sloupu v Blíževedlech a obraz v Horní Polici

po každodenní tradiční mši svaté následoval výcvikový program - základy šermu, základy jízdy na koni, střelba a výpravy do okolí

foto foto


foto Boží hrob a kaple nad obcí Ostré (Neuland)

foto


spící sv. Petr, modlící se Ježíš Kristus a spící sv. Jan v Getsemanské zahradě pod kaplemi, sochy jsou bohužel bez hlav

foto fotozpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku