5. výlet Institutu svatého Josefa
Kačák III   24.5.2008

foto Mlýn Roučmída, dle krajové pověsti, přišel ke svému jménu za husitských válek, kdy se v osamělých kovárnách okovávaly cepy a kosy, kde se palice překovávaly v sudlice a řemdihy. Jedna taková dílna byla na královském zboží v křivoklátských lesích, pod střechou mlýna. Bušení kladiv a hřmot mlýnských kol splývaly vjedno a zanikaly v okolních lesích. Řemeslníkům pracujícím s kovem se říkávalo rotšmídi podle německého Rohrschmied, (tj. kováři, resp. výrobci pušek). Začala se tedy i ona kovárna pojmenovávat rotšmída nebo roučmída, místu i mlýnu toto označení zůstalo.   [Kráceno dle knihy Josefa Klempery Vodní mlýny v Čechách I]

foto foto


Mostecký mlýn - fotografie z doby když ještě stával a mlýnský kámen, který po něm zůstal

foto foto


cedule za mlýnem a vyvýšenina, na které mlýn stával

foto

foto foto

foto


atypický řopík umístěný pod silnicí mezi Bratronicemi a Dolním Bezděkovem, kulomet v severní střílně, lapač nábojnic a periskop

foto


foto

kulomet v jižní střílně (vedle vstupu) >><< granátový skluz (vedle vstupu)


foto ruční ventilátor a střílna
zvenčí

foto

foto foto


kříž u řopíku nad Dolním Bezděkovem s nápisem - věnoval Jan Bapt. a Františka,
rytíř Nebeský z Wojkowicz, posvěcen 3. června 1894

mlýn v Dolním Bezděkově

foto foto


řopík nad Dolním Bezděkovem a lišaj lipový vyfotografovaný v Praze po návratu z výletumlýny Kačák I  II  IV  V    související výlet 1  2    fotky od Radka "Náčelníka" Schindlera

Tursko - hledání mohyly v lokalitě Ers   18.5.2008

fotofoto

kopeček (mohyla ?) nalezený pomocí GPS souřadnic pozicovaných map, silenka nadmutá

související výlet 1   2   3     zpět na minulou stránku     zpět na úvodní stránku