4. výlet Institutu svatého Josefa
Karlštejn a jeskyně na Chlumu   26.4.2008

foto foto lecha jarní (lusky ze dvou chlopní se po uzrání prudce zkroutí a vymrští semena do dáli - autochorní rozšiřování),
ptačinec velkokvětý,

smetanka lékařská (pampeliška, nažky jsou na velké vzdálenosti přenášeny větrem nebo zvířaty - anemochorní nebo zoochorní rozšiřování),
hlaváček jarní a kakost

foto foto foto

foto foto foto

pryšec kolovratec, maceška trojbarevná (violka, semena 2 mm dlouhá obsahují karunkulu "masíčko", které je vyhledáváno mravenci a tak semena rotšiřují - myrmrkochorní semeno, květ macešky obsahuje nestejně utvářené květní plátky: spodní = macecha, sousední = vlastní dcery, vrchní obvykle jinak zbarvené plátky = nevlastní dcery), tařice skalní

foto

kytiček už bylo dost, nejkratším směrem na oběd a vzhůru do jeskyní

foto foto


jeskyňářka v růžovém - průlez do Panoptika

foto jeskyně na Chlumu

čtyřmetrový sestup po žebříku do Homolova dómu

foto


                          porada jeskyňářů                                       kdo by si rád neudělal figurku z jílu

foto foto


důsledky přesunu s těžištěm umístěným co nejblíže zemi                     v Dračím dómě      

foto foto


Cyril s otcem a několik dalších statečných se navrátili na denní světlo komínem >>

krmení netopýra rezavého

foto foto
fotografie z výletu od Radka "Náčelníka" Schindlera       výlet za hlaváčky 1  2  3
Chlum 1  2       zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku