Praha     Petřín II     29.3.2008

foto foto foto

odvodňovací štola Petřína IV (jižně od schodů)

foto foto


vchody do štoly XVII a Velké zahradní štoly III, která bývala jedním z hlavních zdrojů vody pro Malou Stranu, otvor nade dveřmi by mohl být využíván netopýry ke vstupu dovnitř

foto foto foto

křivatec žlutý, vchod do štoly VII a sasanka hajní

Praha - Petřín III   31.3.2008

foto foto


vchody do Vodní štoly IX za Nebozízkem a Strahovské XI u Horního jezírka

foto foto


foto štola XV. (vlevo výše), vodárenský objekt nad Kinského zahradou (vpravo výše) a nápis na objektu: DOBROŘEČTE PRAMENY PÁNU, DÑO je zkratka DOMINO


znak pod nápisem je složenina velkých písmen řecké abecedy X = chí a P = ró, zkratka Christo


níže vlevo je tentýž objekt zezadu a vpravo Železitá štola XIV.

foto foto

foto foto


kostelík sv. Michala a vstup do Zámecké štoly XIII u Dolního jezírka, mimo štoly XI mohou netopýři všechny objekty dnes nalezené používat jako úkryt


Petřín I         Petřín IV a V         zpět na minulou stránku     zpět na úvodní stránku