Jílové u Prahy I   2.2.2008

foto

technický unikát Žampach z let 1898-99 klenoucí se ve výšce 41,5 metru obloukem nad údolím Kocour, nejvyšší kamenný most ve střední Evropě, Nuselský most je pouze o 1 metr vyšší

foto foto


náhon z Kamenného Přívozu na Žampach, jeho voda měla sloužit k pohonu vodotěžného stroje čerpajícího vodu z Pepřského dolu přes Václavskou štolu do Sázavy

foto foto foto

vstupy do štol Kocourského žilného pásma
(s výklenkem na sochu - sv. Antonín Paduánský, poslední dvě - sv. Josef)

foto foto foto

Zkrácená pověst o zlatém šlojíři: Nákladník Jan Róthóv hnal štolu, aniž by na zlatou žílu narazil. Skoro celé jmění již zastavil, zbýval šlojíř (závoj) jenž své ženě k sňatku daroval. I ten zastavil a nakoupil loje na kahance. Když ráno do dolu přišel uviděl krysy jak loje požírají, mrštil po nich dlátem a to zůstalo zaseknuté ve skále. Když je vyprošťoval objevila se bohatá zlatá žíla.....

foto foto << u výklenkové kaple svaté Anny z roku 1716 děkovali horníci za šťastný návrat z dolů

studánka v rokli Kocour, voda je ze skály vyvedena dřevěnou trubkou >>


mapa mapa << mapy dobývání zlata u Jílového
luminiscence scheelitu CaWO4 nasvíceného UV lampou (vlevo níže)
pohlazení (vpravo níže)

foto foto

foto foto

foto

foto


sv. Barbora ochránkyně horníků ve štole sv. Václava

foto foto

foto

foto


potrubí v jámě dolu Pepř a voda v zatopených nižších patrech

foto foto

foto

foto

foto foto

foto
vyústění štoly sv. Václava do důlního objektu, ze kterého je slyšet šplouchání vody (foto 22.3.2008) >>

Jílovské pásmo je pruh většinou proterozoických vyvřelých vulkanických hornin kralupsko-zbraslavské skupiny mezi Jílovým u Prahy a Blatnou. Během variského vrásnění došlo k průniku hydrotermálních roztoků, které způsobyly vznik žil se zlatonosným zrudněním.

související výlety: 2  3  4  5 


zpět na minulou stránku      zpět na úvodní stránku