Praha - Vyšehrad II   20.1.2008

foto foto << Sv. Petr poručil ďáblu nosit kamení na stavbu nového vyšehrad-ského kostela. Čert Zardan se vsadil s vyšehrad-ským knězem, že přinese sloup z římského svato-petrského chrámu dříve než doslouží mši. Třikrát sv. Petr srazil pekelníka u Benátek do moře, aby jej zdržel, odtud sloup přelomen na tři kusy. Z čertova odpočinku u Novosedel nad Nežárkou zbyly v tamních kamenech vytlačené stopy. Přišel pozdě a vztekle mrštil sloupem na vyšehradskou skálu.

žádnou pověst o tom, že kámen na obrázku vpravo by měl zasahovat až do středu země jsem nenašel...

foto foto


mapka pevnosti z let 1654 - 1742 s červeným vyznačením prohlédnutých kasemat, v bastionu XXXVIII byla teplota 8,5 - 9,5 °C a vlhkost 78 - 88 %, v XXXIII 8 - 9 °C, 78 - 90 %
(bastion XXXIV navštíven 21.2.2011)

foto foto
chodby jsou většinou osvětleny a vybaveny četnými střílnami (obr. vlevo níže) a větracími otvory (obr. vpravo níže), žádný z netopýrů však nebyl nalezen, i když ještě v roce 1971 zde měli každoroční zimoviště

foto foto

foto foto
<< 13 m vysoká Gorlice, ve které jsou uloženy originály soch z Karlova mostu (sousoší sv. Bernarda)

svatá Ludmila vyučuje svatého Václava (vzpomínka na minulý výlet na Tetín) >>


Vyšehrad I  III      zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku