Střed království českého, vyhlídka Máj   15.12.2007

foto

v blízkosti Slapské přehrady u Lahozské zátoky stojí tři kříže vyznačující střed království českého, byly postaveny roku 1878 na místě původních čtyř dřevěných křížů

foto foto


Cesta často křižuje potok Třeblová, přeskakujeme po kamenech a zastavujeme u vodopádů, na stráních rostou tisy, přicházíme k přehradní nádrži, cesta dále nevede, bývala funkční před zatopením Svatojánských proudů. Co se skrývá pod hladinou, že stálo za to budovat zde cestu s opěrnými zdmi a mostky? Na mapě vlevo níže z roku 1937 (stavby přehrady Štěchovice začala o rok později) leží přístup k vodě na zelené značce pod nápisem proudy. Romantiku si místo udrželo dodnes (obr. vlevo výše).
Studánka u potoka pod Smetanovou vyhlídkou (obr. vpravo výše) a studánka na potoce Třeblová (obr. vpravo níže, foto Dáša, POWERSHOT 720).

foto foto


nelze nevzpomenout známou hospodu pražské galerky "Jedová chýše" - lžíce na řetízcích, talíře vydlabané ve stolech, na mytí nádobí stačil jediný hadr ...

foto

vyhlídka Máj, místo rozhledu dnes oddělené od značených cest výběhem krav, naštěstí byly krotké
související výlet                                           zpět na úvodní stránku