Praha Hloubětín (Indiánka III)   11.2.2011

v největším lomu Indiánky byli dnes nalezeni 2 netopýři velcí, Myotis myotis,
teplota ve štole: 7°C, vztažné teploty venku naleznete v grafu >> graf teplot

Praha Hloubětín (Indiánka II)   23.11.2007

foto

foto panoramatický snímek jednoho ze zbytků podzemního lomu Indiánka (obr. výše)
zimující Myotis myotis, netopýr velký v největším lomu, pravděpodně první registrovaný v této lokalitě

foto


graf průměrných teplot v roce 2007 >> graf teplot

Satalice - Hloubětín (Indiánka I)   21.10.2007

foto << satalická bažantnice, les se starými duby, předpokládané místo výskytu netopýrů ve stromech

foto


štoly nedaleko cihelny v hlubočepské bažantnici

foto foto


i přes poměrně malý vstup jsou štoly místy zaneřáděné odpadky, už podle nápisu na potrubí lze soudit, že lokalita je problémová, časem uvidíme, jestli je vhodná pro zimování netopýrů

foto foto


zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku