Vyšehrad I   23.11.2007

foto foto


foto Cihelná brána zabudovaná do hradeb se vstupem do kasemat o několika patrech, větrací otvor

<< ve skulinách by se mohli ukrývat netopýři - neočekávaný "úlovek"

foto

foto
rotunda sv. Martina z 11. stol., nejstarší zachovaná rotunda v Praze a nejstarší stavba na Vyšehradě


<< vstup do podzemí nedaleko rotundy nasvícený čelovkou                   Vyšehrad II  III 

Prokopské údolí II   24.11.2007

foto foto


ve stráni nad klukovickým koupalištěm se má nalézat několik jeskyň, 2. zdola se nazývá Korálová (22 m dlouhá) a výše Horní neboli Klukovická

foto foto


tunel v opuštěné části kamenolomu Řeporyje s nápisem ZDAŘ BŮH 1925 a vrstevnatá skála v témže lomu (obr. vpravo nahoře)

podzemí Prokopského údolí:  I  Děvín  III  IV  V 

zpět na minulou stránku     zpět na úvodní stránku