Prokopské údolí I   18.11.2007

foto

Svatoprokopský lom - severní část, do jižní části není vidět, je obehnán plotem a využíván armádou. V lomu se nalézala Svatoprokopská jeskyně (délka 120 m) a nad ním stával kostel sv. Prokopa, který dal údolí jméno, místo slavných poutí, odtěženo, zbořeno.

foto foto


Tunel mezi lomem U jezírka (obr. vlevo) a Svatoprokopským lomem, kde je vhodné dívat se nejen po netopýrech, ale i na zem (obr. níže). V lomu U jezírka došlo k velmi rychlému zatopení provalením vody z podzemí, nestačili odvézt ani povozy. Podobnou zkušenost zažili při stavbě vojenského objektu ve Svatoprokopském lomu. Úkazy nasvědčují na možnost podzemního toku pod Prokopským údolím.

foto foto


foto Barbastella barbastellus (barbucha), netopýr černý nazvaný podle tmavé srsti, též se mu říká srostlouch podle srostlých uší, protože vyhledává chladnější prostředí zimuje v blízkosti okraje tunelu

foto


  vstup do podzemí za plotem vojenského objektu

podzemí Prokopského údolí:  II  Děvín  III  IV  V 

zpět na minulou stránku     zpět na úvodní stránku