štoly Hradního vodovodu I   15.11.2007

foto foto
<< vstup do štoly č.1 Královka - Praha Liboc

293 metrů chodeb štoly č.7 Světluška (Svetlička) v oboře Hvězda >>

níže vchod do Světlušky a letopočet výstavby této nejmladší štoly

foto foto

foto foto foto

foto obrázky výše - vchody do štol č.3 U Bahenského, č.4 Pod Strnadem a č.5 Proti Strnadovi ve Veleslavíně

<< průhled děrovaným plechem do štoly č.3 U Bahenského

rozšiřování Hradního vodovodu v oblasti severního svahu Střešovic probíhalo v 16. století, byl veden dřevěnými a keramickými trubkami v délce 4,7 km.

vodovodní domek z roku 1555

zpět na úvodní stránku