Podřipsko   7.7.2012

Ctiněves, archeologický výzkum Ctiněves, světlejší a větší obilí


Ctiněves, obec pojmenovaná podle cti, která byla vzdávána praotci Čechovi jenž zde byl pohřben, ještě v polovině 19. století zde stávala mohyla a nedávno zde probíhal archeologický výzkum (zelený pruh východně od hřbitova), těžká zemědělská technika popelnicové hroby poškodila, popel působí na obilí dodnes, má v místech hrobů větší vzrůst a světlejší zbarvení, v pozadí třetihorní nefelinitová hora Říp

Kleneč, hvozdík písečný Kleneč, hvozdík kartouzek Kleneč, hvozdík písečný

obec Kleneč pojmenovaná podle syna praotce Čecha Kleně, je to první obec založená praotcem Čechem po příchodu na Říp v roce 649 (dle Kroniky České od Václava Hájka z Libočan), u obce roste hvozdík písečný český, jediné místo s jeho výskytem, uprostřed hvozdík kartouzek

32. výlet Institutu svatého Josefa
Říp   31.12.2011

mše svatá na Řípu

polní oltář polní oltář

polní oltářpoutní děkovná mše svatá
sloužená před vchodem do rotundy sv. Jiří


<< polní oltář P. Stritzka


Říp   3.12.2011

nápis na horské chatě na Řípu

praotec Čech kostel sv. Jiří na Řípu


z údolí Labe (~155 m.n.m.) stoupáme vzhůru, tak jako v sedmém století praotec Čech, na horu Říp (~455 m.n.m.), 300 metrů převýšení

omítnutá románská rotunda patrona orby sv. Jiří na Řípu z roku 1126, zasvěcení patrně souvisí s odvozením původu Přemyslovců od Přemysla Oráče, kostel před uvedeným datem byl dřevěný, jak vypadal před omítnutím viz níže ze dne 27.10.2007

chata na Řípu kostel sv. Jiří na Řípu


dnes zde stojí horská bouda s možností posilnění na další cestu, to je země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, mlékem a strdím oplývající

Milešovka, Lovoš a Kletečná z Roudnické vyhlídky na Řípu

Milešovka, Lovoš, Kletečná z Řípu

zpět na minulou stránku     zpět na úvodní stránku