Praha Prosek III - Amerika II   28.10.2007

Amerika II - vstup << chodby Ameriky II začínají tři metry pod částí propadlého stropu

pilíř


dnes průlezná část měří asi 60 metrů

plazivka kořeny


většinu trasy překonáváme plazením, chodby jsou nízko pod povrchem, puklinami v pískovci prorážejí kořínky


v chodbách je sucho a prašno, tento prostor asi nebude vhodný pro zimování netopýrů

pilíř úzký průlez


mapa << orientační mapa umístění proseckých katakomb, vstup do důlního díla je zakázán, některé části hrozí zřícením

Praha Prosek II - Amerika I a Močálka   25.10.2007

Amerika I - vstup Amerika I


vstup do proseckých katakomb otevřen - Amerika I

po několika krocích je nutné překonat tři metry vysoký stupeň za účelem vstupu do horního patra, nejnáročnější úsek dnešní výpravy >>

foto


horní patro Ameriky I pokračuje, železem vyztuženou chodbou, do podzemního lomu Močálka - nejdelšího a nejkomplikovanějšího systému na Proseku dlouhého cca 0,5 km

foto


<< pilíře lomu mají často tvar rotačního hyperboloidu - nejvyšší pevnost při nejmenším průměru

foto

foto


na obrázku vlevo jsou stěny štoly znečištěné odpadní vodou z propadlé kanalizace, odtud pochází i název Močálka (foto 10.1.2008)

foto foto

foto

foto


kamenná vrata vedoucí do místnosti nazývané "Šnýdl" v severozápadním rohu Močálky a detail pantu

foto foto


vstup do Močálky je uzavřen, v otvoru ve dvířkách je hlína, tudy se ven nedostaneme (foto 10.1.2008)

<< vstupní šachta do propojovací chodby, poklopem prosvítá světlo

foto


plísně a houby ve štolách Močálky

foto foto


Prosek I     Prosek IV     Prosek V     zpět na úvodní stránku