Sázava   12. - 13.10.2007

Krkavčí skály Krkavčí skály původně vystupující z řeky Sázavy, dnes oddělené silnicí >>

Rakovka


studánky související se sv. Prokopem: Rakovka u Bílého Kamene a dvě v Čertově brázdě,
ta co je, dle popisu, o kousek výš než kaplička má mít zázračnou léčivou vodu

studánka v Čertově brázdě studánka v Čertově brázdě


jeskyně sv. Prokopa zakrytá betonovou deskou, na které by bylo možné sloužit Mše svaté

jeskyně sv. Prokopa jeskyně sv. Prokopa

výlety za pamětihodnostmi sv. Prokopa:   prastará cesta a zázračný obraz,   klášter, Vosovka, ostatky a kaplička pod Čertovou brázdou,   Chotouň a Čertova brázda,   příběh o čeledínovi Ondřejovi a kamenný kalich,   studánky a jeskyně,   lůžko,   Trucovna, Habrovka, kámen, Votočnice

zpět na úvodní stránku