Brno - Žďár nad Sázavou   8. - 12. 10. 2007

foto foto


hasičská zbrojnice ve Střelicích

<< porcelánová plastika Panny Marie na četných křížích vysočiny


ukazatelé pravé cesty s nápisy k zamyšlení na cestě vysočinou

foto
Pozdraven buď svatý kříži,
tvrdé lůžko Ježíše
jejž v den soudný uvidíme
na obloze třpytit se


Omice 1864

foto
Svatý Kříži
buď naší ochranou
ve štěstí i v neštěstí
a v každém duše i těla
nebezpečenství

Tetčice

foto
Stůj křesťane
zdrav kříž Páně
na němž skonal nebes Král
za tě trpěl zemřel v haně
vzdej mu dík než půjdeš dál

Svatoslav 1901

foto
Kříž Kristův
jemuž my se klaníme
budiž útočiště naše,
a nám vždy ku pomoci
přispívati račiž

Pánov 1925

foto
O vy všichni
kteří jdete cestou,
pozorujte a vizte,
je-li bolest,
jako bolest má.

Křižínkov v roce 1901

foto
Já jsem cesta,
pravda a život
kdo věří ve mne
byť i zemřel
živ bude.

Křižínkov L. P. 1948

foto
Toto přikazuji Vám,
abyste se milovali vespolek,
jestli-že Vás kdo nenávidí,
vězte, že mě dříve než Vás
v nenávisti měl.

L.P. 1911 Milešín

foto
Ježíši Králi
nebe a země
se srdcem svým
nás na věky spoj


L.P. 1959 Bojanov

foto
Hle synu matka tvá

L.P. 1894 Horní Libochová

související výlet 6/06   9/06   6/07         související slavnost         zpět na úvodní stránku