Frýdštejn, Chléviště, Bezděčín, Svatý Petr   27.7. - 1.8.2007

foto foto


foto hrad, světničky, studna a šatlava

foto


první zmínka o skalním hradu Frýdštejn pochází ze 14. století
Bohouš z Kováně, majitel hradu, přestoupil od katolictví ke kališníkům a roku 1448 pomáhal Jiřímu z Poděbrad při dobývání Prahy

foto << Kalich - sluj ve skalním bludišti Chléviště se skalním oltářem, kalichem, letopočtem 1638 a nápisy:

nic nevzali jsme sebou po všem veta
jen bibli kralickou, Labyrint světa
1892   památce 300 l. nar.   1592
J. Amosa Komenského


foto


Věřím v Boha, že po přejití vichřice hněvu, vláda věcí Tvých k Tobě se zase navrátí, ó lide český         Komenský

foto foto


věrnostní uznání z roku 2001
hostinec ve Lhotě pod Kozákovem - Bačov
paní Kodrová stále točí

kříž ve Stružinci >>

foto

foto


sférické experimenty s vánoční ozdobou v Bezděčíně

zvonička s peterským barometrem a kříž s vyobrazením sv. Petra na okrajích obce Svatý Petr

foto foto
je-li provaz mokrý = deštivo, suchý = sucho, v pohybu = větrno, osluněný = slunečno, neviditelný = mlha, zmrzlý = mráz, utržený = zemětřesení, ztracený = škodná v rajóně

zpět na úvodní stránku