Český Ráj - Kopicův statek     28.6. - 1.7.2007

foto foto


statek Vojtěcha Kopice

reliéfy tesané ve skalách údolíčka za statkem
Cyril a Metoděj >>

foto foto
<< sv. Vojtěch s nápisem "když lásky nemáš nic nemáš"

"život uběhne jak voda, proto se snažte aby byla mezi vámi shoda" >>

dílo pochází z let 1940 až 1978

foto foto
<< "ach maminko milá, jak nám je u tebe dobře"

"nepříde"
18.7.1971 >>"hudba a zpěv otpoutá z pozemské- ho schonu a povznese duši k Bohu"


foto "Ó lidé zřel jsem stíny zašlých věků
proč nemáte k sobě více vděku
Tolik jen vám řeknu.
Čas vše změní,
všechno přijde k zapomění.
Cesta,
když oko slzou se do jam zareje,
je tu."


Škoda, že tvorba pana Kopice je obsahově promíchaná. Kousek od sv. Vojtěcha nalezneme Jana Žižku pak Cyrila s Metodějem, Husa a Masaryka.

zpět na úvodní stránku