Žďár nad Sázavou - Brno 2.6. - 7.6.2007

foto foto


myška jižně od Žďáru nad Sázavou
čápi
u zeměděl. družstva Rozseč

foto foto


kříže před Radostínem nad Oslavou

foto osamocené stromy a kříže

kříž na kótě 552,8 před Březím nad Oslavou

foto


kříž před Deblínem a obraz Panny Marie Bolestné na rozcestí před Pikárcem

foto foto


<< dub letní 340 let stár, obvod kmene 4 metry

Helenčina studánka v Podkomor- ských lesích >>

foto foto


foto foto křížová cesta končící trojicí křížů jako na Kalvárii a studánka s nápisem "sv. P. Maria uzdravení nemocných oroduj za nás" u Veverské Bitýšky


nápis na kříži v Nové Vsi dokládá jakou důležitost měl ctnostný život pro věřící v roce 1953, když byl kříž postaven >>

foto


hraniční kameny u Kohoutovic z roku 1588-9 s vytesanými iniciálami vlastníků SM = klášter Herburek při kostele Santa Maria, KK = klášter Králové na Starém Brně, SA = klášter Svaté Anny pod který Kohoutovice územím patří

fotofotofoto

související slavnost                           zpět na úvodní stránku