Nepřístupné srdce Brd IV     6.5. - 8.5.2007 foto

Padrťské rybníky, obec Padrť stávala vlevo

foto Kdybys běhal jako chrt
od Velcí až na Padrť,
Udržal tvé plány zvrt.
Z celých Brd zbude Prd,
psáno v jedenáct a čtvrt.

Viktor Dyk

foto

ministr obrany Udržal prezentován v tisku jako zuřivý militarista (~1924)

<< zbytky chrámu sv. Jana Křtitele v Teslíně

Opatem Ostrovského kláštera na Vltavě u Davle byl zvolen roku 1416 P. Franěk, a tak opustil teslínskou pustinu. To již doutnaly jiskry husitské revoluce, která Ostrov, jedinečné středisko vzdělanosti, smetla v roce 1420 ze zemského povrchu. Takřka všichni mniši byli prý při tom povražděni, ale opatu Fraňkovi se podařilo zachránit. I teslínskou samotu brzy husité našli a zničili. Traduje se, že se tak stalo 8. února 1421, za pochodu Žižkova vojska z Tábora do západních Čech. Roku 1558 opat ostrovských benediktinů Jan Placidus, tehdy již usazený ve Svatém Janě pod Skalou, dostává od majitele rožmitálského panství z pozemků zaniklého teslínského kláštera jistý obnos.
                    převzato či zkráceno z knihy Jana Čáky - Střední Brdy krajina neznámá

foto << triangulační věž na vrchu Koruna 832 m.n.m.

foto


hájovna Carvánka, nejvýše položené stavení v Čechách (mimo příhraničních hor) 850 m.n.m.

foto zeměměřický kámen na Velkém Toku >>
toto není nejvyšším bod hory, ten se nalézá o 200 metrů jižněji viz Střední Brdy I

dráha letiště
foto


Střední Brdy I   II   III   IV       zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku